Photo by Daria Volkova on Unsplash

TLDR; Change how you fetch lists of information in your HTTP endpoints, and your application can often survive on 300–600MB of heap. Ours is usually somewhere between 200 and 350, though we have a max of 850MB to handle any high spikes.

Doing this does not change code much and even helps against HTTP time outs. Most applications I have worked on can benefit from this, and even if you can not do this on all endpoints, it helps doing it where you can.

It will make your application more scalable and robust.

Oh yeah, and there is code at…


Photo by Anh Lam on Unsplash

Det går forhåpentligvis mot lysere tider på alle måter.

😃 💉 ❤️

Her har du nyeste utgave av Smidigposten.


Photo by Isi Parente on Unsplash

Laaaang leseliste, Stalin som IT arkitekt og hvorfor du bør vurdere å droppe pull requests er noen av tingene vi har samlet sammen i denne utgaven.

God lesing!


Photo by Aleksei Ieshkin on Unsplash

Store deler av landet er igjen stengt ned og de fleste av oss sitter på hjemmekontor. Håper alle har det bra. Ta en virtuell kaffe med en kollega i dag. :)

Her kommer litt inspirasjon og faglig påfyll.

Oslo kommune har tatt digitalisering i helsevesenet på alvor og bygger systemer og løsninger gradvis. Robert Steen skriver om hvordan de vil gi helsearbeideren tiden tilbake.

Steve Denning skriver veldig bra og sammenligner forrige århundrets ledelsesfilosofier med dagens smidige filosofier.

Via Arne Løvold.

Spacemaker deler sine tanker om teknologi og autonomi, gjennom enkle føringer for å skape verdi på kortere tid. …


Photo by Clay Banks on Unsplash

Diskusjonen går om Akson, og det er alt for mange artikler der ute til at vi kan inkludere de her. Men det finnes flere gode samlesider der ute:

Aftenposten: https://www.aftenposten.no/tag/akson

Dagens Medisin: https://www.dagensmedisin.no/tags/e/en-innbygger-en-journal/

Digi.no: https://www.digi.no/emne/akson

Kos deg med gode artikler i høstmørket. :)

Da Corona traff verden var det mange som måtte snu seg rundt for å gjøre ting på en annerledes måte. I Oslo Origo kastet man seg i det og kom seg tett på brukerne for å se hvilke nye utfordringer de kunne hjelpe i hverdagen med.

Via Hilde Ruud Bakkeli.

Jason Yip har en mental verktøykasse for…


Photo by frank mckenna on Unsplash

One thing that can be annoying with Java is that when you set the memory allowed to be (-Xmx800m) used by the JVM you’re really only setting the heap. Not the total size for how much memory can be used by the JVM.

So 800MB heap can mean 900MB memory consumption for a while, then suddenly it uses 1.4GB.

So we set out to find a way to tell the JVM:

Hey, I want a 800MB heap, but please don’t use more than 1024MB of memory in total if you don’t have to.

If you’re using Heroku, you also know…


Photo by Thomas Claeys on Unsplash

Straks sommer!

Nyt de fine dagene og kanskje du får tid til å lese litt? Selv har jeg kjøpt inn både Accelerate og Team Topologies til ferien. :)

God sommer!

Å endre organisasjonen til å fokusere på produkt-team kan være vanskelig. Det dreier seg ikke bare om et organisasjonskart, men grunnleggende innstillinger og maktforhold i organisasjonen. Marty Cagan oppsummer en del av det som er nødvendig.

In an empowered product team, the team is there to serve customers, with products that customers love, yet work for the business. …


Photo by Marc-Olivier Jodoin on Unsplash

Ny hverdag for mange når alle er på video og lunchpraten ikke går like lett. Har dere prøvd videolunch?

Ting blir forhåpentligvis bedre, og vi kan se hverandre mer. Men hjemmekontor er nok en del av måten vi jobber på en god stund fremover.

Håper alt står bra til. Her er en liten faglig oppdatering. :)

Er ikke Spotify modellen redningen allikevel? Selv Spotify klarer ikke helt å gjennomføre slik de beskriver det. Men betyr det at det ikke fungerer?

Det har vært mange som har kopierte modellen ukritiske til sin virksomhet, og representanter fra Spotify har på mange konferanser…


Photo by Marc Mintel on Unsplash

Det er en turbulent tid for verden, og tiden fremover er full av utfordringer. Ta vare på hverandre og nyt våren som er på vei.

Her er det beste vi kunne finne av fagstoff (og litt til) siden sist.

God lesing!

Først én ting på siden av det faglige: Det er vanskelig å forstå hvordan verden vil se ut etter Corona krisen, og det er veldig mye å forholde seg til både på det menneskelige og økonomiske plan. Denne artikkelen drøfter veldig mange av avveiningene som må gjøres i tiden fremover på en god måte.

Via Anders Sveen.

Mange opplever…


Photo by Matthew Waring on Unsplash

TLDR; You can have tests that are fast, easy to maintain, debug and breaks only when they should. (not when something entirely different changes).

An important aspect to achieve this is making your test data robust. Keep on reading this article to see how.

I love writing software, and solving problems for users. Some times you stumble upon the right solution that makes your code beautiful and you feel really satisfied with the days work.

But suddenly those pesky users wants to change stuff. That is when you really need automated tests to be able to change the system with…

Anders Sveen

Passionate agile developer@ZTL Payments

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store