Romantikken

Af Astrid, Sofie, Sebastian & Andreas

Romantikken er en dansk litteratur periode fra 1800–1870. Oprindelsen af perioden var en række katastrofale begivenheder, som Danmark gennemlevede. Slaget på reden, statsbankerotten og tabet af Norge var store nationale katastrofer, som havde betydning for måden at opfatte verden og samfundet. De store katastrofer havde mange konsekvenser for Danmark som nation. Begivenhederne medførte et håb blandt folket om en bedre nation hvor fællesskab og ideernes verden havde stor betydning for samfundet opfattelse.

“Saa huldt til den hellige Bøgeskov Det vinkte mig, O Jord! Hvor end aldrig den tunge Plov Havde furet dig. De hulde Smaablomster saa venligt stod I dunkle Lye, De smilte saa inderligt ved min Fod Mod Himlens Skye”.

Adam Oehlenschlä­ger var danmarks første store romantiske forfatter. I 1803 fik han sit første store gennembrud med digtsamlingen digte 1803 som bl.a. indeholder digtet Guldhornene. Hans tankegang blev påvirket af filosoffen Steffens foredrag i København om den romantiske filosofiske tænkning. Senere anerkendte Steffens ham som digter og efterfølgende skrev han en lang række digte, poetiske skrifter, dramaer over danske sagnhelte og heriblandt nationalsangen.

“Jeg besøgte Steffens. Han boede i en underlig gammel sal med sælsomt malede paneler. Han begyndte at tale med mig kl. 11 om formiddagen, og så­ledes blev vi ved til kl. 3 om natten, altså i fulde seksten timer. Imidlertid spiste vi beafsteak og drak vin hos Richter, spadserede til Frederiksberg, gik Søndermarken rundt, og begav os derfra til Kø­benhavn, hvor jeg sov hos Steffens om natten, men sprang drømmende ud af sengen og larmede, da jeg havde slumret noget.
Morgenen derpå, efter frokosten, gik jeg hjem og satte mig straks hen for at skrive »Guldhornene« for at bevise Steffens, at jeg var digter, hvorom han lod til at have nogen tvivl. På kunstkammeret var nylig de to ældgamle drikkehorn stjålne bort. Denne hændelse tog jeg allegorisk og fortalte, at hornene var fundne til løn for tro oldforskning, men atter borttagne af guderne, fordi man ingen sans havde for deres sande værd og kun begabede dem som andre kuriositeter.
»Ej min bedste,« sagde Steffens, da jeg havde forelæst ham dette stykke, »De er jo virkelig en digter«. Jeg svarede ham, at jeg fast selv var af den formening”
Guldhornene

Romantikken var en periode som samlede Danmark som nation, og var med til at opbygge et fællesskab blandt menneskerne. Det var en tid som var påvirket af kærlighed til fædrelandet og den kristne tro. Der var i romantikken en stærk kontrast mellem dualismen, ideernes verden og fænomenernes verden, og det var med til at skabe den romantiske tankegang blandt mennesker, som var typisk for perioden.

“Det søde, det sande og det skønne”
“The plays of natural lively children are the infancyof art. Children live in a world of imagination and feeling. They invest the most insignificant object with any form they please, and see in it whatever they wish to see.” — Adam Gottlob Oehlenschlager