https://pixabay.com/sv/kust-rock-ocean-%C3%B6versv%C3%A4mning-havet-571329/

Côte Sauvage

Not even the pro photographer managed perfectly with Côte Sauvage; clouds of mist cover a significant part of the lower corner of the landscape portrait. The water is so hard that it sprays marks on the knuckles of the flagstone. The board walks extend along an abyss. In at mark the grasslands are dark green and hard to imagine light. This is our poor house, aching in the shrill air. If we play football it is rough and weird, just like trying to sunbathe; nothing is sophisticated. Sofia curses the easel that is pushed by the wind. She paces restless between the tent opening and her artwork, must paint the landscape into meaning. When we lay down to sleep, large wreaths of insects hiss at the fabric wall.

We have planted ourselves in the garden of worriment. Our eyes are sore when it blossoms.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Thank you so much for reading. If you liked it, please press 💚 to support my writing.

Côte Sauvage (Swedish)

Inte ens proffsfotografen lyckades perfekt med Côte Sauvage; ett moln av imma skymmer en ansenlig del av nederkanten på landskapsporträttet. Vattenmassorna är så hårda att de sprayar märken i stenhällens knogar. Promenadstråket sträcker sig längs en avgrund. Grässlätten inåt land är mörkt grön av väta och svår att föreställa sig ljus. Här står vårt stackars bygge och ilar i den gälla luften. Om vi spelar fotboll är det rått och knasigt, liksom att försöka ligga och sola; inget är tyglat. Sofia svär över staffliet som knuffas av vinden. Hon vankar rastlöst mellan tältöppningen och sitt konstverk, måste måla landskapet till en betydelse. När vi lägger oss för att sova väser stora kransar av insekter utanför tygväggen.

Vi har planterat oss i orolighetens trädgård. Det ömmar i ögonen när den blommar.

.