Vår, cykla och ledig dag

Idag cyklade vi till skolan. Lovisa bak i cykelstolen och Filip på sin gröna “blixten” ( han har hjälm under huvan )

Det är så väldans skönt att cykla till skolan på morgonen. Det tar bara 5 minuter och är i stort bilfritt hela vägen.

Idag är jag ledig, vilket är sååå skönt. Efter att ha jobbat 6 dgr av förra veckans 7, så är jag ledig en dag innan jag gör 3 till.

Like what you read? Give PappaWalle a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.