Kinnisvarabuum kogub hoogu
Andres Lasn
2

Käisin täna Kristiine Prismas ning nägin tavapäraste LHV ja Starmani müügihaide kõrval ka Endoveri müügiesindajaid, kes möödujatele kinnisvara pähe määrida üritasid. Võimalik, et ka varasematel aastatel on sellist pulli tehtud, ise nägin aga küll esimest korda elus.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.