Kaks raamatusoovitust investoritele


Economics in One Lesson Henry Hazlitt

Selgelt ja lühidalt kirjutatud aegumatu raamat muuhulgas palkade väljakujunemisest, ametiühingute mõjust ja inflatsioonist (ning paljust veel). Austria koolkonna kuldvaramusse kuuluv teos, mis pakub vaheldust tänapäeval levinud neoklassikalisele ja -keynesianlikule majanduslikule mõtlemisele.

Miks soovitan: tugev investor peab lisaks investeerimisega seotud spetsiifikale teadma ka muid majanduslikke põhimõtteid ja trende, et tõeliselt edukas olla.


Common Stocks and Uncommon Profits Philip A.Fisher

Raamat sellest, millistesse ettevõtetesse (ja kuidas neid leida) tasub investeerida, et pikema aja jooksul nähtud vaeva eest heldelt tasutud saaks (tuhandetes protsentides).

Miks soovitan: raamatus on lahti seletatud 15 põhimõtet, mida järgides võib üks ettevõte tõeliselt edukaks osutada. Samamoodi võib tõeliselt edukaks osutuda ka investor, kes oskab ära tunda ettevõtte, kes neid punkte järgib.


Hoiatus: tegemist on ammu kirjutatud teostega ning mõnikord võib esineda arhailist ja kuiva kõnepruuki.

Ajahammas pureb statistikat ja muid numbrilisi fakte suure kiirusega; põhimõtted ja ideed on sellise kulumise vastu aga resistentsed.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Andres Lasn’s story.