Kinnisvarabuum kogub hoogu
Andres Lasn
2

Lühikene käik vanaema juurde Mustamäele ja kesklinna koju tagasi. Paljud üüripindade kuulutused ja uuselamurajoonide ehitused jäid bussiaknast pildistamata ka. Eriti meeldib, et Liivalaia tänaval on suur reklaam, kuidas kinnisvarabüroo avab uue äripindade osakonna.

Like what you read? Give Andres Lasn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.