Pikajaline kinnisvaraportfell — 2–3 ost — $ADM, $MOS

[Sidenote] Järgmine postitus pole üldse glamuurne. Kui lootsid $TSLA kohta lugeda, siis pead edasi liikuma. [/Sidenote]

2.ost — Archer Daniels Midland @ 43.74 USD

Tegemist on 1902.a. USA-s asutatud ettevõttega, mis keskendub põhiliselt toidu töötlemisele (mais) ja töödeldud saadustega (sööt, siirup, etanool jt) kauplemisele. $ADM on globaalse haardega ning USA-s juhtival kohal agrikultuuri vallas 25.2B USD turukapitalisatsiooniga.

$ADM on hetkel alahinnatud hiiglane, kuna toorainete ja toiduga seotud enamike kaupade hinnad on viimased 3–4 aastat väga heade ilmastikuolude tõttu püsinud üpris madalal (viimane suurem põud oli Põhja-Ameerika põud 2012–13 aastal [hetkel arvatakse, et tegemist võis olla üldse finantsiliselt kulukaima looduskatastroofiga USA ajaloos]).

P/E 16.8, P/B 1.5, vähemalt viimased 10 aastat stabiilselt dividende maksnud, minimaalne võla kasutamine, lihtne ärimudel.

Tsükliline ettevõtte, mille kasumlikkus sõltub täiesti konkreetse aasta ilmastikust ja saagikusest (sellest hoolimata on riskid madalad, kuna $ADM-il on piisavalt “vana rasva”, et paari aasta pikkune megapõud üle elada ning headel aastatel kõvasti kasu lõigata = netoefekt stabiilselt positiivne, kuna trafaretselt: “rahvaarv pidevalt suureneb”).

3.ost — The Mosaic Company @ 26.44 USD

$MOS on suhteliselt hiljuti asutatud firma (õigemini, $MOS oli IMC Globals ja Cargilli ühinemise tulemus, mõlemad 100+ aastat vanad ettevõtted), alles 2004.aastal. Tegemist on USA suurima potase (kui põhikooli keemia meeles pole: kaaliumkarbonaat) ja fosfaafaadisaaduste produtseerijaga (enamik on mõeldud väetiste valmistamiseks). Kusjuures enamik potast kaevadatakse üldse Kanadas, nii veider kui see ka pole.

$MOS on alahinnatud selle tõttu, et potase hind läbis 2007–09 buumi tekke ja lõhkemise ajale 2009–13 aastal sarnanse tsükli, kus tippajal oli potase hind peaaegu 900USD/tonn. Hetkel hõljub potase hind 300USD/tonn ümbruses. lühiajalises perspektiivis võib potas odavamaks muutuda, ent kasvava vajaduse tõttu on pikemas perspektiivis jõus stabiilne hinnakasv (mitte küll tasemele 900USD/tonn).

P/E 9.83, P/B 0.93 (sisuliselt saaks kogu firma osaluse osta väiksema hinnaga, kui tema vähegi likviidsed väärtused on), vähemalt 10 aastat stabiilseid dividende, minimaalne võla kasutamine, jällegi lihtne ärimudel. Teoreetiliselt peaks $MOS kasumlikkus olema vastupidises suhtes $ADM-iga, kuna hea saagikusega aastal on vajalik taimede väetamiseks rohkem $MOS tooteid ($MOS kasumlikkus tõuseb), ent turu üleujutamise tõttu on saagi hind madal ($ADM kasumlikkus langeb), halva saagikusega aastal teistpidi.

$MOS kasumlikkus sõltub kõige rohkem müüdava potase hinnast, mida survestavad põhiliselt Aasia ja Põhja-Aafrika konkureerivad tegijad. Ei saa tõele mitte näkku vaadata ja öelda, et Aasia ja Põhja-Aafrika pole arenevad regioonid, mis võivad väga ohtlikuks muutuda, ent usun $MOS taga olevasse sajandipikkusesse ajujõudu ja väljaarendatud infrastruktuurile.

[Sidenote] Korra mõtestan natukene lahti, et pikaajalise portfelli all pean silmas selliste ettevõtete aktsiate koosseisu, mille lühiajaline (päevad, kuud, aasta) mistahes milline aktsiaväärtuste kõikumine mulle mitte mingit meelehärmi ega -head ei põhjusta. Ideaalis on medium.com alles näiteks viie aasta pärast, kus võiks “esimest korda” alles pilgu peale heita. Muidugi heidan ma pilku peale varem ning korra aastas rebalansseerin portfelli, kui see projekt tõesti nii pikaks muutub.[/Sidenote]

Like what you read? Give Andres Lasn a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.