Poksimatš: indeksfondidest portfell vs Tallinna kesklinna korter — 2.kuu

Ühe kuu selle postituse update:

  • Augustikuu kesklinna korteriomandite keskmine tehinguhind 2119EUR/m2 (juulikuus 2066EUR/m2).

Muutus võrreldes eelmise kuuga: (2119–2066)/2066 = +2.57%

Muutus võrreldes esialgse investeeringuga (juuli 2016, 2109EUR/m2): (2109–2066)/2109 =+0.47%

  • Indeksportfellide seis:

Muutus võrreldes eelmise kuuga: +0.42% pealt -1.69%-le: -2.11%

Muutus võrreldes esialgse investeeringuga: -1.69%

Vahe investeeringuga korterisse: -1.69-0.47=-2.16%

  • S&P500 seis (võrdlemise kuldstandard):

Muutus võrreldes eelmise kuuga: -0.42% pealt -1.85%-le: -1.43%

Muutus võrreldes esialgse investeeringuga: -1.85%

Vahe investeeringuga korterisse: -1.43-0.47=-1.90%

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.