Miks osta esimese kinnisvarana korter, mille väljaostmiseks läheb 20 aastat?
Mihkel tamm
1

See on täiesti teine võimalus, millele üldse vastu ei vaidle.

Küsimus on muidugi eelistuses st kas tahta u 10 aastat vanemas/väiksemas/vms korteris olla, mis asub potentsiaalselt töökohast/lasteaiast/koolist/vms kaugemal või mitte (hetkel saaks kuni 60K EUR eest umbes 2-toalise korteri Tallinna“mägedele” või Põhja-Tallinna; ülejäänud Eestimaa kinnisvarahinnad on juba teine teema, koduostja vaatevinklist kindlasti soodsam variant).

Lisaks, eks antud arvutused on üles ehitatud paljudele eeldustele ja peegeldavad ainult konkreetset ajahetke. Näiteks, suure tõenäosusega (vähemalt vähegi produktiivse ja oma elujärge parandada tahtva) indiviidi palk võiks aja jooksul kasvada, mistõttu oleks võimalik ka võetud laenud ettenähtust kiiremini tagasi maksta.

Siin on palju erinevaid muutujaid, mis pilti mõjutavad ning õiget vastust pole.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Andres Lasn’s story.