Як отримати валюту з ФОП для поїздки у відрядження

Andrii Dvoiak
Aug 31, 2018 · 3 min read

Станом на дату цієї статті існує закон про обовязковий продаж 50% валюти, яка поступає на ФОП рахунок. Інших 50% валюти залишається у вас на рахунку, проте зняти їх у валюті не можливо, все що можна зробити — це купити гривні за курсом банку.

Проте дуже часто необхідно таки мати валюту, наприклад для поїздки за кордон у відрядження. Стільки ж ви втрачаєте, продаючи та купуючи валюту?

Масштаб проблеми

Ремарка: зараз та далі у статті, я буду наводити приблизні розрахунки по курсу ПриватБанку станом на 31 серпня 2018.

Припустимо ви хочете зняти $1000 зі свого ФОП рахунку готівкою. Для цього необхідно спочатку купити гривню. Покупка відбувається по нижньому курсу банку: $1000 * 28.05 = 28050 грн. Як виявляється, фізичним особам не можна купувати валюту онлайн, тому необхідно зняти ці гривні та купити долари за готівку. Найдешевший спосіб це зробити в ПриватБанку — зарахувати їх на карту для виплат, заплативши всього лише 0.5% комісії: 0.995 * 28050грн = 27909 грн. На щастя, не потрібно фізично знімати ці гривні в банкоматі, в касі можна одночасно зробити дві операції: зняття готівки та купівля валюти. Купувати валюту ви вже будете по верхньому курсу банку: 27909 грн / 28.4 = $982. Тобто на кожних $1000, ви втрачаєте $18.

Варіанти вирішення

Виявляється існує закон про можливість отримання готівки для поїздки за кордон у відрядження (див. закон)

“Використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон …”

Тобто ви, як ФОП, можете подати заяву на видачу готівки для поїздки у відрядження своїм працівникам, включаючи себе. Ось так виглядає цей процес у ПриватБанку:

  1. Ви подаєте заяву, наказ, кошторис та інвойси в ПриватБанк
  2. Валютний менеджер затверджує вашу заяву
  3. Ви відкриваєте валютну корпоративну картку в ПриватБанку
  4. Валютний менеджер перераховує кошти на вашу карту
  5. Готівку ви можете зняти лише за кордоном *

Останній пункт стосується лише ПриватБанку, в інших банках (УкрСиб, Альфа) можна отримати валюту готівкою в касі.

Далі покрокова інструкція реалізації цього процесу:

  1. Підготовка документів

Перед початком процесу вам необхідно підготувати декілька документів: роздрукуваати, заповнити, підписати та відсканувати.

  • Заява (бланк)
  • Наказ (бланк)
  • Кошторис (бланк)
  • Інвойси — документи про нарахування коштів на ваш рахунок (як доказ походження коштів)

2. Подача документів

Подати документи можна онлайн, для цього потрібно зайти в Прват24 для Бізнесу, в меню вибрати Валютні операції -> Договори із зарубіжними партнерами -> Передача нового контракту

Далі необхідно заповнити контракт та прикріпити всі вище заповнені та відскановані документи. Обираєте Експорт, та всі зайві поля заповнюєте пропусками або просто буквою X. Добавляєте всі свої документи, включаєчи інвойси у розділі Сканкопії.

3. Затвердежння та отримання валюти

Далі необхідно почекати 2 дні, поки ваш валютний менеджер погодить договір. Найкращим варіантом буде зателефонувати в підтримку банку та попросити звязати вас з валютним менеджером. В телефонному режимі ви можете обговорити вашу заявку та узгодити подальші дії. В ПриватБанку вам запропонують відкрити корпоративну валютнку карту, куди можна буде зарахувати ваші кошти. В інших банках можна буде отримати валюту в касі.

Andrii Dvoiak

Written by

Tech Lead at Preply.com. Traveler, triathlete.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade