Позов Зурабі Аласанії

Andriy Guck
Feb 25, 2019 · 42 min read

Шевченківський районний суд міста Києва

вул. Дегтярівська, 31А

03057, м. Київ, Україна

Позивач:

Аласанія Зурабі Григорович

Відповідач-1:

Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Відповідач-2:

Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Лебедєва Тетяна Яківна

Відповідач-3:

Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Остапа Світлана Віталіївна

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача:

Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Козак В’ячеслав В’ячеславович

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача:

Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Панич Олексій Олегович

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача:

Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

Міський Вадим Васильович

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про скасування рішень щодо дострокового припинення трудового контракту

І. ВСТУП, ЮРИСДИКЦІЯ, СКЛАД УЧАСНИКІВ СПРАВИ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ВИМОГ

1. Наглядова рада («Наглядова рада») Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («НСТУ», «Телерадіокомпанія», «Відповідач») на своєму засіданні 31 січня 2019 року прийняла рішення про дострокове припинення трудового контракту з Головою правління НСТУ Аласанією Зурабі Григоровичем («Голова правління», «Позивач»).

2. Позивач вважає рішення про дострокове припинення трудового контракту та наступні пов’язані рішення незаконними, і на захист своїх трудових прав звертається з цим позовом.

3. Рішення Наглядової ради та посадових осіб, які є предметом позовних вимог, пов’язані з припиненням достроково трудового контракту з Позивачем і виникають з трудових відносин. Вимоги, які об’єднані у цьому позові виникають з одних і тих самих підстав, права та обов’язки учасників справи, що ж предметом справи, є спільними та однорідними, і не підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства (позивачем є фізична особа і спір є трудовим, що виключає господарську юрисдикцію спору).

4. До НСТУ направлені позовні вимоги про скасування рішень Наглядової ради, а до членів Наглядової ради НСТУ Тетяни Лебедєвої та Світлани Остапи як посадових осіб (на момент прийняття спірних рішень — Голова та Заступник голови Наглядової ради, в.о. Голови, відповідно) направлені вимоги про скасування їх рішень про визначення дати припинення повноважень Позивача як Голови правління. Оскаржувані рішення Тетяни Лебедєвої та Світлани Остапи прийняті ними самостійно як посадовими особами без відповідних повноважень від Наглядової ради. Водночас, ними у повідомленнях Позивачу зазначено, що їх рішення випливають з оскаржуваних рішень Наглядової ради, тому вимоги об’єднані в одному позові з вимогами до НСТУ. Статус Тетяни Лебедєвої та Світлани Остапи визначено як члени Наглядової ради, оскільки їх термін перебування на посадах, відповідно, Голови Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради (в.о. Голови) сплинув на момент підписання та подання цієї позовної заяви.

5. Просимо суд залучити в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, членів Наглядової ради Олексія Панича та В’ячеслава Козака, оскільки їх проекти рішень та оцінка кваліфікації і ділових якостей Позивача вказані у оскаржуваному рішенні Наглядової ради як підстава для дострокового припинення контракту. Відповідно, рішення у справі про скасування рішення Наглядової ради може вплинути на їх права та обов’язки щодо Позивача (Позивач може пред’явити позов до вказаних осіб про спростування недостовірної інформації чи відшкодування шкоди діловій репутації) і рішенням суду можуть бути встановлені преюдиційні обставини щодо цих осіб.

6. Також в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, просимо залучити члена Наглядової ради Вадима Міського, який на момент прийняття оскаржуваних рішень був на посаді секретаря Наглядової ради. Рішення у справі може вплинути на його права та обов’язки відносно інших учасників справи (наприклад, якщо буде встановлено порушення процедури скликання Наглядової ради, в якій брав участь секретар).

7. Позивач підтверджує, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

ІІ. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НСТУ, НАГЛЯДОВОЇ РАДИ І ПРАВЛІННЯ

8. Особливості правового статусу НСТУ, структура органів управління НСТУ, їх повноваження та регулювання діяльності описано у Додатку №1 до цієї позовної заяви.

9. Далі у тексті позовної заяви скорочення назв нормативно-правових актів, внутрішніх положень та документів НСТУ та її органів управління використовуються у значеннях, наведених у Додатку №1 до цієї позовної заяви.

ІІІ. ФАКТИ ТА ОБСТАВИНИ

А. Конкурс на посаду голови правління

10. Голова правління обирається на 4 роки на конкурсних засадах в порядку, визначеному положенням про конкурс з обрання голови та членів правління[1].

11. Голова правління обирається більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради та призначається шляхом укладення контракту.

12. 02 лютого 2017 р. наглядова рада прийняла рішення про оголошення конкурсу на заняття вакантної посади голови правління НСТУ (Протокол №4 від 02 лютого 2017 р.)[2].

13. Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління НСТУ[3] є додатком до рішення про проведення конкурсу, зафіксованому у Протоколі №4 від 02 лютого 2017 р. (ухвалено рішенням наглядової ради від 30 січня 2017р., Протокол №3 зі змінами від 02 лютого 2017 р., Протокол №3) («Умови проведення конкурсу»).

14. Положення про конкурс, відповідно до якого здійснювалося обрання Зурабі Аласанії, затверджене рішенням Наглядової ради (Додаток №1 до Протоколу №2 від 23 січня 2017 р. з наступними змінами від 30 січня 2017р., Протокол №3, від 02 лютого 2017р., Протокол №4, та від 18 квітня 2017р., Протокол №9)[4]Положення про конкурс»).

15. 03 лютого 2017р. Наглядова рада на веб-сайті телеканалу UA:Перший оприлюднила перелік документів, зокрема, оновлені Положення про конкурс з обрання голови та членів правління НСТУ, Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління НСТУ, інформацію про використання бюджетних коштів та власних надходжень НТКУ та її філій у 2016 році та виконання річного кошторису 2016 р[5].

16. Обрання Голови правління з-поміж претендентів, допущених до участі у конкурсному відборі, (…) відбувається шляхом прямого, рівного, таємного голосування членів Наглядової ради НСТУ[6].

Б. Вимоги до голови правління НСТУ

17. При обранні голови та членів Правління НСТУ Наглядовою радою НСТУ враховується відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, що висуваються до генеральних директорів телерадіокомпанії, наявність високих моральних якостей та суспільного авторитету претендента[7].

18. Вимоги до професійної компетентності голови правління НСТУ встановлені у розділі ІІ Умов проведення конкурсу. Серед таких вимог:

· Вища освіта;

· Стаж роботи на керівних посадах у сфері медіа не менше 5 років;

· Вільне володіння державною мовою. Знання іноземних мов є перевагою;

· Знання законодавства, яке стосується діяльності НСТУ;

· Професійні знання:

- Знання вітчизняного і зарубіжного досвіду організації теле-, радіомовлення, в т.ч. зарубіжних суспільних мовників;

- Розуміння технічних засобів та технологій створення теле- і радіопрограм, способів доставки сигналу;

- Наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у т.ч. людських, фінансових, матеріальних).

· Наявність лідерських навичок, зокрема щодо:

- Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

- Стратегічного планування;

- Вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно кілька завдань;

- Ведення ділових переговорів;

- Досягнення кінцевих результатів;

· Комунікація та взаємодія:

- Вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

- Здатність до співпраці та налагодження партнерської взаємодії;

- Відкритість;

· Управління змінами:

- Здатність до формування плану змін та покращень;

- Здатність керувати змінами та реагувати на зміни;

- Здатність оцінювати ефективність змін.

· Управління організацією та персоналом:

- Здатність до організації роботи і контролю;

- Здатність до управління проектами;

- Здатність до управління людськими ресурсами.

· Особистісні компетенції:

- Принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

- Спрямованість на служіння суспільству;

- Системність;

- Інноваційність та неупередженість;

- Самоорганізація та саморозвиток;

- Вміння працювати в стресових ситуаціях.

· Управління публічними фінансами:

- Знання основ бюджетного законодавства;

- Знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

19. Для участі у конкурсі претенденти мали подати, серед іншого, власну стратегію розвитку НСТУ відповідно до вимог, встановлених Умовами проведення конкурсу[8]. Стратегія має ґрунтуватись на засадничих принципах Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» («Закон про Суспільне») і бути спрямована на реалізацію місії суспільного мовника та враховувати Основні напрями діяльності НСТУ, затверджені рішенням наглядової ради (додаток №2 до Протоколу №2 від 23 січня 2017р.).

20. Позивачем під час конкурсу були надані документи, які підтверджують його відповідність кваліфікаційним вимогам.

21. Членом Наглядової ради НСТУ може бути громадянин України, який має високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також має вищу освіту та постійно (не менш як п’ять років) проживає на території України (ч.1 ст.9 Закону про Суспільне). Тобто до кваліфікації члена Наглядової ради відсутні вимоги щодо комунікації та взаємодії, управління змінами, управління організацією та персоналом та управління публічними фінансами.

В. Трудовий контракт з головою правління та підстави для його дострокового припинення

22. 10 квітня 2017 р. Наглядова рада НСТУ обрала головою правління Зурабі Аласанію. Відповідне рішення було прийняте під час відкритого засідання Наглядової ради і зафіксоване у протоколі №8 від 10 квітня 2017 р.

23. За результатами голосування у другому турі на вакантну посаду голови правління НСТУ:

Зурабі Аласанія набрав 10 голосів «за», 7 — «проти» (протокол №2 лічильної комісії);

Олег Наливайко набрав 7 голосів «за», 10 — «проти» (протокол №3 лічильної комісії).

Голосування було таємним.

24. Після тривалої дискусії Наглядова рада вирішила затвердити текст контракту із головою правління НСТУ, напрацьований робочою групою, зі змінами та доповненнями озвученими і підтриманими на засіданні Наглядової ради (Додаток №1 до Протоколу №10 від 27 квітня 2017р.)[9] та уповноважити Голову Наглядової ради Лебедєву Т. Я. на підписання контракту з Головою правління НСТУ Аласанією З.Г.

25. Контракт між Телерадіокомпанією та головою правління Телерадіокомпанії громадянином України Аласанією Зурабом Григоровичем укладено 04 травня 2017р. відповідно до тексту, затвердженого Наглядовою радою («Контракт»).

26. За цим Контрактом Голова правління зобов’язується як безпосередньо, так і в якості члена правління здійснювати поточне управління Телерадіокомпанією відповідно до її мети і місії, забезпечувати її діяльність, ефективно використовувати і забезпечувати збереження майна Телерадіокомпанії, дотримуватися всіх вимог та умов, визначених у Контракті, внутрішніх документах Телерадіокомпанії та у чинному законодавстві України, а Телерадіокомпанія зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Голови правління (пункт 2.1. Контракту).

27. Обов’язки голови правління визначені пунктами 3.1. — 3.7. Контракту.

28. Контракт набирає чинності з 13 травня 2017 р. і припиняє чинність 13 травня 2021 р. Голова правління приступає до виконання обов’язків з дня набрання чинності Контрактом[10].

29. Положення про правління передбачає, що повноваження голови правління можуть бути припинені наглядовою радою достроково у разі:

1) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

2) настання підстав, передбачених пунктом 4 розділу II Положення про правління [порушення обмежень щодо сумісництва та зайняття підприємницькою діяльністю];

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом чотирьох і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;

5) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;

6) смерті або визнання безвісно відсутнім.

30. Інші підстави дострокового припинення повноважень голови правління можуть бути передбачені контрактом, укладеними з ним[11].

31. Положення про правління також встановлює, що у разі виникнення підстав, встановлених пунктом 1 розділу V Положення або контрактом, укладеним з головою правління, наглядова рада має невідкладно, але не пізніше ніж через 10 календарних днів після виникнення відповідної підстави, прийняти рішення про припинення повноважень голови або члена правління[12].

32. Підстави дострокового припинення Контракту у цьому документі визначені наступними:

«7.4 Цей контракт припиняється достроково:

7.4.1 за взаємною згодою Сторін;

7.4.2 за рішенням Наглядової ради у разі:

7.4.2.1 виявленої невідповідності Голови правління займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації;

7.4.2.2 якщо Голова правління не відповідає вимогам частини 2 статті 9 Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення»;

7.4.2.3 набрання законної сили обвинувального вироку щодо Голови правління;

7.4.2.4 неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом чотирьох і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;

7.4.2.5 набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;

7.4.2.6 смерті або визнання безвісно відсутнім;

7.4.2.7 систематичного невиконання Головою правління без поважних причин обов’язків, покладених на нього контрактом, Статутом та внутрішніми документами Телерадіокомпанії;

7.4.2.8 одноразового грубого порушення Головою правління своїх обов’язків;

7.4.2.9 вчинення Головою правління винних дій, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку Наглядової ради;

7.4.2.10 якщо Голова правління займатиметься іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю;

7.4.3 з ініціативи Голови правління з підстав, передбачених чинним законодавством України.»

33. У разі виникнення підстав, встановлених пунктом 1 розділу V Положення про правління або контрактами, укладеними з головою та членами правління, наглядова рада має невідкладно, але не пізніше ніж через 10 календарних днів після виникнення відповідної підстави, прийняти рішення про припинення повноважень голови або члена правління[13].

34. Підстава у підпункті 7.4.2.8 (одноразове грубе порушення обов’язків) може бути застосована лише відповідно до процедури, передбаченої у пунктах 7.5.-7.8. Контракту. Така процедура передбачає надання Голові правління часу для надання пояснень та окреме рішення Наглядової ради після отримання таких пояснень про визнання наявності чи відсутності грубого порушення.

35. Сторона (у даному випадку — ПАТ «НСТУ» в особі Наглядової ради), що вимагає або ухвалює рішення щодо дострокового припинення Контракту, повинна попередити іншу Сторону про заплановану дату його припинення щонайменше за два тижні, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, Статутом або внутрішніми документами Телерадіокомпанії[14].

36. Дострокове припинення повноважень голови Правління НСТУ є підставою для повторного проведення конкурсного відбору. Після прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови Правління НСТУ Наглядова рада НСТУ на тому ж засіданні:

· оголошує повторне проведення конкурсного відбору на посаду голови Правління НСТУ;

· приймає рішення про тимчасове покладання обов’язків Голови Правління НСТУ на визначеного Наглядовою радою НСТУ члена Правління НСТУ[15].

Г. Дострокове припинення повноважень Позивача як Голови Правління НСТУ

37. 31 січня 2019 року відбулось засідання Наглядової ради, хід і результати якого зафіксовані у Протоколі №26 («Протокол №26»), який опубліковано на сайті НСТУ.

38. На початку засідання були присутні 11 з 16 членів Наглядової ради. Також на початку засідання були присутні Позивач, члени правління НСТУ та інші запрошені особи. До початку голосування за порядок денний до засідання приєдналась Дарія Сергіївна Карякіна і у Протоколі №26 вказано, що присутні на засіданні 12 членів Наглядової ради. При цьому у преамбулі Протоколу №26 зазначено, що присутніми є 14 членів Наглядової ради з вказівкою відповідних імен. Однак які саме 12 членів голосували за порядок денний та подальші рішення Протокол №26 поіменно не фіксує.

39. На початку засідання Наглядової ради 12 членів Наглядової ради проголосували за наступний порядок денний:

 1. Про План реалізації Концепції мовлення з тематики національних меншин ПАТ «НСТУ».
 2. Про цільову організаційну структуру ПАТ «НСТУ».
 3. Про обрання корпоративного секретаря.
 4. Про результати вивчення діяльності Благодійного фонду Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення та радіомовлення України головою Ревізійної комісії та керівником Служби внутрішнього аудиту.
 5. Про Щорічний (загальний) звіт про діяльність ПАТ «НСТУ» за 2018 рік та Звіт про виконання Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» за 2018 рік.
 6. Про Річний план діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік.
 7. Про Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2019 рік.
 8. Про звіт Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за 2018 рік.
 9. Про концепції, внесені правлінням відповідно до Основних напрямів діяльності.
 10. Інформація від правління про визначення аудиторської фірми для проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2018 рік.
 11. Інформація від правління про формат теледебатів протягом президентських виборів.
 12. Різне.

40. Рішень про закрите засідання в цілому чи з окремих питань порядку денного чи про таємне голосування не приймалось на початку засідання.

41. Після розгляду трьох перших питань порядку денного до засідання приєднався Володимир Олександрович Яворівський, а Євген Мирославович Глібовицький залишив місце проведення засідання та продовжував брати участь у засіданні в режимі дистанційного зв’язку. У Протоколі №26 зазначено, що перед розглядом четвертого питання порядку денного присутні 13 з 16 членів Наглядової ради.

42. Протягом розгляду питання 4 порядку денного засідання Наглядової ради залишила Дарія Карякіна, натомість до засідання долучився Віктор Вікторович Таран. На засіданні залишилися присутні 13 із 16 членів Наглядової ради.

43. За результатами розгляду 4 питання порядку денного було вирішено схвалити список рекомендацій за результатами вивчення діяльності Благодійного фонду «Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення та радіомовлення України» з метою уникнення ризиків для ПАТ «НСТУ».

44. Після голосування по питанню 4 порядку денного Євген Глібовицький остаточно залишив засідання. На засіданні залишилися присутні 12 із 16 членів Наглядової ради (відсутні Євген Глібовицький, Дарія Карякіна, Лаврентій Теймуразович Малазонія, Володимир Михайлович Бринзак).

45. Одразу після цього В’ячеслав Козак запропонував внести до порядку денного питання про дострокове припинення контракту з Головою правління, а Тарас Григорович Аврахов закликав вивести сторонніх осіб з приміщення, у якому відбувалося засідання Наглядової ради, та продовжити подальший розгляд питань у закритому режимі.

46. Дев’ятьма голосами «за» було прийнято наступне рішення: «внести до порядку денного засідання питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. і розглянути його в закритому режимі». При цьому не зазначено, яких осіб було вирішено вивести з засідання, а які залишились присутніми. Нове питання розглядалось під номером 6.

47. Після прийняття рішення про доповнення порядку денного, Наглядова рада розглянула 5 питання порядку денного про Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2019 рік. Відразу після нього, В’ячеслав Козак запропонував поставити на голосування пропозицію переходу до розгляду питання «Про дострокове припинення контракту з Головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г.». Пропозиція була підтримана 9 голосами «за».

48. Після обговорення питання про дострокове припинення контракту з головою правління, яке стало питанням 6 порядку денного, було прийнято рішення «голосувати за проект рішення питання про дострокове припинення контракту з Головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, для підрахунку результатів голосування утворивши лічильну комісію в складі В. Яворівського, Н. Скрипки, В. Міського».

49. Рішення Наглядової ради з питання 6 порядку денного було прийнято 9 голосами «за», «проти» — 3 голоси:

«Припинити контракт від 04 травня 2017 між ПАТ «НСТУ» та Аласанією Зурабі Григоровичем достроково на підставі (i) п. 7.4.2.1 контракту (ii) з урахуванням обґрунтувань, викладених в проектах рішень О. Панича та В. Козака, а також (iii) доповнень і застережень, висловлених у ході обговорення».

50. Відповідно до пункту 7.4.2.1. Контракту: «цей контракт припиняється достроково за рішенням Наглядової ради у разі виявленої невідповідності Голови правління займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації».

51. Обґрунтування В’ячеслава Козака та Олексія Панича відповідно до викладу у Протоколі №26 (проекти їх рішень як окремі документи відсутні і не додані до Протоколу №26):

В’ячеслав Козак запропонував проект рішення «Про дострокове припинення контракту з Головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г.»: «Наглядова рада ухвалює достроково припинити контракт з Головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. з підстав, передбачених пунктом 7.5.2 зазначеного контракту, а саме: «Вчинення Головою правління дій, несумісних з місією, метою, принципами та завданнями Телерадіокомпанії, зазначеними в Статуті». До таких дій Наглядова рада відносить наступне:

1. В обхід Статуту ПАТ «НСТУ», відповідно до якого «Виконавчим органом Телерадіокомпанії є правління (ст. 56), Аласанія З.Г. делегував ключові виконавчі функції так званому директорату (виконавчому директору, його заступникам і директорам департаментів), фактично створивши паралельну до правління виконавчу структуру на чолі з виконавчим директором, який фактично перетворився на другу людину в компанії (з обсягом повноважень більше, ніж у членів правління). За 15 місяців (з липня 2017 р. до жовтня 2018 р.) на оплату діяльності дублюючих органів було витрачено понад 8 млн грн.

2. Під керівництвом Аласанії З.Г. компанія веде незбалансовану і суперечливу фінансову політику: одночасно оголошує режим жорсткої економії, відправляє деяких працівників у неоплачувані відпустки, при цьому проводить закупівлі, здійснює ремонти, виплачує премії тощо. Преміювання керівного складу (зокрема, членів так званого директорату) здійснюється правлінням непрозоро, без зазначення підстав та будь-яких встановлених правил. Рекомендацію Комітету Наглядової ради з призначень та винагород від 28.08.2018 щодо визначення таких підстав і встановлення правил до цього часу не було виконано.

3. За рік керування компанією (від моменту призначення на посаду і до проведення незалежного аудиту компанією Ernst&Young) Аласанія З.Г. не спромігся впорядкувати фінансову звітність компанії, внаслідок чого незалежний аудитор відмовився надавати аудиторський висновок щодо фінансової звітності компанії.

4. Всупереч вимогам статті 5 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» та поданій на розгляд Наглядової ради наприкінці 2017 року «Перехідній концепції розвитку національного мовлення ПАТ «НСТУ» (телевізійна складова)», Аласанія З.Г. до даного часу не організував мовлення каналу «UA:Перший», ні як «суспільно-політичного каналу» (відповідно до вимог закону), ні як каналу «інформаційного та суспільно-політичного мовлення з елементами просвітництва (як зазначено у вказаній перехідній концепції). Внаслідок цього канал, зокрема, не висвітлив оперативно або не висвітлив взагалі (крім коротких згадок у новинах) такі важливі події, як національна Хресна хода за єдину помісну церкву 28.07.2018 р. (за участі щонайменше 65 тисяч громадян), засідання Генасамблеї ООН 26.09.18 з вкрай важливих для України питань (включно з виступом Президента України), роботу ІХ Міжнародного економічного форуму «Інновацій. Інвестиції. Харківські ініціативи» (за участю глави держави).

5. Під керівництвом Аласанії З.Г. компанія упродовж 2018 року впроваджувала хибно зрозумілий принцип «відсторонення від влади», аж до повної деполітизації новин, що прямо суперечить вимозі місії ПАТ «НСТУ» — «Надавати суспільству достовірну та збалансовану інформацію про Україну та світ».

Олексій Панич зазначив, що замість підпункту контракту 7.5.2., на який посилається проект рішення, запропонований В’ячеславом Козаком, і який передбачає окремий термін для надання пояснень голови правління, Наглядова рада могла б розглянути питання дострокового припинення контракту з Зурабом Аласанією відповідно до підпункту 7.4.2.1 контракту, а саме: «Цей контракт припиняється достроково (…) у разі (…) виявленої невідповідності голови правління займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації». Дострокове припинення контракту за цим підпунктом не передбачає розгляду на двох засіданнях, бо тут не йдеться про однократне порушення, з приводу якого слід вимагати письмове пояснення. На думку Олексія Панича, підстави для посилання на підпункт 7.4.2.1 контракту наявні, бо невідповідність голові правління займаній посаді виявилася вже в процесі його роботи після обрання на посаду принаймні у двох відношеннях.

По-перше, це неспроможність Зураба Аласанії побудувати ефективну систему управління компанією. Цей факт підтверджений щойно ухваленим Наглядовою радою рішенням, відповідно до якого Наглядова рада, спираючись на рекомендації зовнішнього аудиту і організованої Наглядовою радою робочої групи, скасувала структуру управління, запропоновану Зурабом Аласанією в момент його обрання, і ухвалила принципово іншу структуру управління компанією, без дублювання управлінських функцій та принципово іншим підходом до функціоналу членів правління компанії. Структура управління, запропонована і впроваджена Зурабом Аласанією, на практиці виявилася вкрай неефективною та внутрішньо суперечливою, що і виявило його недостатню кваліфікацію як менеджера. Крім того, Зураб Аласанія послідовно саботував організацію роботи контрольних підрозділів компанії: службу внутрішнього аудиту зрештою довелося створювати Наглядовій раді, а функції управління ризиками та комплаєнсу так і не були створені до кінця 2018 року, як це рекомендували аудитори і вимагала Наглядова рада.

По-друге, це неспроможність Зураба Аласанії побудувати прозору систему роботи ПАТ «НСТУ» з донорськими коштами, виділеними ними на розвиток ПАТ «НСТУ». Цей факт підтверджений щойно заслуханими Наглядовою радою результатами вивчення документів Благодійного фонду Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення та радіомовлення України.

Олексій Панич зазначив, що ці факти свідчать про проявлену Зурабом Аласанією вже після обрання невідповідність кваліфікаційним вимогам, висунутим Наглядовою радою в процесі проведення конкурсу на посаду голови правління компанії: зокрема, «наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних)», «здатність до організації роботи і контролю», «здатність до управління людськими ресурсами».

52. Доповнення і застереження членів Наглядової ради, висловлені в ході обговорення питання:

Сергій Таран звернув увагу на те, що «висвітлення діяльності будь-яких політиків чи посадових осіб не може бути підставою для оцінки Наглядовою радою ефективності роботи Суспільного, і запропонував не ставити на розгляд Наглядової ради аргументацію, що Суспільне когось «достатньо» чи «недостатньо» висвітлило. Це, зокрема, стосується і хресної ходи чи трансляції сесії Генеральної Асамблеї ООН».

В’ячеслав Козак погодився із застереженням Сергія Тарана.

Вадим Міський звернув увагу присутніх на те, що члени правління працювали в робочій групі з розробки рішень з питань нової організаційної структури ПАТ «НСТУ», а тому не можна говорити про їхню неспроможність працювати в цьому напрямі.

Олексій Панич відповів, що окремі члени правління проявили спроможність конструктивно співпрацювати в розробці нової організаційної структури, натомість голова правління не проявляв у цьому плані жодної ініціативи, а коли ознайомився з результатом роботи групи, вніс низку додаткових пропозицій, більша частина яких після обговорення була відкинута і не увійшла до остаточної версії організаційної структури, ухваленої Наглядовою радою.

В’ячеслав Козак заявив, що відмовляється від посилання на пункт 7.5.2. контракту і підтримує посилання на підпункт 7.4.2.1 та запропонував поставити на голосування проект рішення, запропонований Олексієм Паничем з урахуванням обґрунтувань, викладених в проекті В’ячеслава Козака та доповнень і застережень, висловлених у ході обговорення.

Тетяна Лебедєва підкреслила, що з моменту обрання голови та членів правління жодна з ініціатив правління не була відкинута Наглядовою радою, зокрема перший етап оптимізації регіональної структури був підтриманий повністю відповідно до пропозицій правління. Разом з тим завдання, поставлені Наглядовою радою щодо розробки концепцій мовлення та Стратегії розвитку ПАТ «НСТУ», поставлені Основними напрямами діяльності ПАТ «НСТУ» на 2017 р. та 2018–2020 р.р. не виконувалися у строк та затягувалися.

Вадим Міський та Світлана Остапа звернули увагу на те, що розірвання контракту у виборчий період може бути сприйнятим як спроби політичного втручання в роботу мовника.

Володимир Яворівський зауважив, що в будь-який період розірвання контракту може бути так сприйняте, а також запропонував голосувати за проект рішення з питання про дострокове припинення контракту з Головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, для підрахунку результатів голосування утворивши лічильну комісію в складі Н. Скрипки, В. Яворівського, В. Міського, щоб процедура відповідала тій, яка була при обранні голови правління.

53. Під 6 питанням порядку денного також прийнято рішення про обрання тимчасово виконуючого обов’язки Голови правління. Рішення про конкурс на посаду Голови правління НСТУ не було прийнято і не обговорювалось.

Ґ. Визначення дати дострокового припинення Контракту з Позивачем

54. У Повідомленні №05/01-НР від 06 лютого 2019 року за підписом Голови Наглядової ради (на дату цього повідомлення) Тетяни Лебедєвої, яке отримав Позивач, вказано таке:

«Термін ваших повноважень як голови правління спливає 19 лютого 2019 року».

55. Наглядова рада 31 січня 2019 року не приймала ні рішення про сплив терміну повноважень Позивача як Голови правління, ні про дату спливу терміну повноважень, ні про уповноваження Тетяни Лебедєвої на таке повідомлення. Рішення Наглядової ради про дострокове припинення трудового контракту не є рішенням про припинення повноважень.

56. На засіданні Наглядової ради 12 лютого 2019 року, хід якого зафіксовано у Протоколі №27[16]Протокол №27»), саме Тетяна Лебедєва запропонувала визначити дату дострокового припинення трудового контракту (обговорення питання 7 порядку денного, стор. 28 Протоколу №27).

57. За результатами розгляду питання 7 порядку денного засідання Наглядової ради 12 лютого 2019 року було вирішено (стор. 30–31 Протоколу №27) «з урахуванням рішення Наглядової ради НСТУ про дострокове припинення Контракту (Протокол №26), відповідно до п.7.10. зазначеного Контракту, встановити дату припинення зазначеного контракту — 06 травня 2019 року. Доручити С.В. Остапі вручити З.Г. Аласанії повідомлення про нову дату припинення контракту».

58. У Повідомленні №18/01-НР від 19 лютого 2019 року за підписом Заступника голови Наглядової ради (в.о. Голови) С.В. Остапи, яке надане Позивачу, зазначено, що «відповідно до рішення Наглядової ради 12 лютого 2019 року (Протокол №27) термін повноважень Позивача як голови правління спливає 06 травня 2019 року».

59. Наглядова рада 12 лютого 2019 року не приймала ні рішення про сплив терміну повноважень Позивача як Голови правління, ні про дату спливу терміну повноважень, ні про уповноваження Світлани Остапи на таке повідомлення. Рішення Наглядової ради про дату припинення Контракту не є рішенням про припинення повноважень, яке має інші підстави та наслідки.

ІV. ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЩО ПРИЗВЕЛИ ДО НЕЗАКОННИХ РІШЕНЬ

А. Порушення процедури скликання засідання Наглядової ради

60. За п’ять днів до дня проведення засідання 31 січня 2019 року всім членам Наглядової ради не було направлено електронною поштою повідомлення з проектом порядку денного, який включав питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. і його розгляд в закритому режимі шляхом таємного голосування. Це є порушенням пункту 8 та пункту 9 Розділу ІІІ Положення про наглядову раду.

61. На стор.18 Протоколу №26 зафіксовано наступне:

В’ячеслав Козак наполіг на пропозиції внесення до порядку денного питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. Він звинуватив колег у тому, що кожного разу йому не дають можливості навіть включити це питання до порядку денного засідання, мотивуючи це тим, що відсутній проект рішення. В’ячеслав Козак повідомив, що приніс із собою підготовлений проект рішення і вкотре наполягає на внесенні до порядку денного питання дострокового припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» і шляхом голосування визначитися кожному.

62. Відповідно до пункту 9 Розділу ІІІ Положення про наглядову раду, повідомлення членам Наглядової ради про скликання засідання повинне містити проекти рішень з кожного питання порядку денного та пропозиції щодо проведення засідання у закритому режимі.

63. На стор.18 Протоколу №26 зафіксовано, що у В’ячеслава Козака був заздалегідь підготовлений проект рішення щодо дострокового припинення трудового контракту з Позивачем, який не був направлений всім членам Наглядової ради до засідання. Вказане є умисним порушенням пункту 9 Розділу ІІІ Положення про наглядову раду з наміром уникнути обізнаності членів Наглядової ради про проект рішення В’ячеслава Козака та підготуватись до його обговорення.

Б. Порушення процедури проведення засідання Наглядової ради

64. На початку засідання Наглядова рада затверджує порядок денний засідання та, у разі необхідності, приймає рішення про проведення засідання у закритому режимі (окремих питань порядку денного)[17]. Іншого порядку затвердження порядку денного Положення про наглядову раду не передбачає.

65. Оскільки питання 6 було включено та рішення про його розгляд у закритому режимі було прийнято не на початку засідання, а після розгляду 4 питань порядку денного, це є порушенням пункту 11 Розділу ІІІ Положення про наглядову раду.

66. Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням, крім випадків проведення таємного голосування згідно з рішенням Наглядової ради або відповідно до внутрішніх документів НСТУ[18]. Таке рішення могло прийматись лише на початку засідання.

67. На стор. 27 Протоколу №26 зафіксовано наступне:

Володимир Яворівський зауважив, що в будь-який період розірвання контракту може бути так сприйняте, а також запропонував голосувати за проект рішення з питання про дострокове припинення контракту з Головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, для підрахунку результатів голосування утворивши лічильну комісію в складі Н. Скрипки, В. Яворівського, В. Міського, щоб процедура відповідала тій, яка була при обранні голови правління.

68. Тобто мотивом прийняття рішення про таємне голосування за дострокове припинення трудового договору з Позивачем була відповідність процедури тій, яка була під час обрання Голови правління.

69. Процедура таємного голосування за обрання Голови правління була передбачена у пункті 3 розділу І Положення про конкурс, який заздалегідь було затверджено Наглядовою радою.

70. Процедура таємного голосування за припинення контракту з Позивачем не була заздалегідь передбачена жодним рішенням Наглядової ради чи іншими внутрішніми документами НСТУ, не була передбачена у повідомленні про скликання засідання Наглядової ради чи у її рішеннях на початку засідання, що є порушенням пункту 14 Розділу ІІІ Положення про наглядову раду і не відповідає тій процедурі, яка була під час обрання Голови правління.

В. Процедурні порушення призвели до незаконного рішення Наглядової ради

71. Всього членів Наглядової ради 16, отже 9 голосів — це мінімально необхідна кількість голосів для рішення про припинення контракту з Головою правління. Зміна думки хоча б 1 з присутніх членів призвела б до зміни рішення.

72. Після оприлюднення рішень Наглядової ради щодо припинення Контракту, у соціальній мережі Facebook та у ЗМІ щонайменше 4 з присутніх на спірному засідання Наглядової ради членів заявили про те, що голосували проти рішення, хоча Протокол №26 фіксує лише 3 голоси проти. Ця обставина свідчить про сумнівність процедури таємного голосування та ймовірний інший результат голосування, якби воно було відкритим.

73. Євген Глібовицький залишив засідання Наглядової ради до початку обговорення питання про включення до порядку денного питання про дострокове припинення контракту з Позивачем, оскільки не знав і не міг знати про те, що це питання буде розглядатися. Ще три члени Наглядової ради були відсутні і також не знали про таке питання порядку денного. Тобто, всього 4 члени Наглядової ради не приймали участь у обговорення цього питання, так як навіть не знали що воно розглядатиметься.

74. Більше того, саме Євген Глібовицький є головою Комітету з призначень та винагород, до повноважень якого віднесено питання періодичної оцінки діяльності правління та його членів. Лише після того як Голова зазначеного комітету залишив засідання Наглядової ради, розпочалось обговорення питання оцінки роботи правління та його Голови.

75. При цьому, обґрунтування підстав дострокового припинення Контракту, яке надано В’ячеславом Козаком, налічує 5 пунктів, а наданого Олексієм Паничем — 2 пункти, є складним та об’ємним. І ці дві особи були готові заздалегідь до їх обговорення, тоді як інші члени Наглядової ради не бачили цього проекту рішення та не знали про запропоновані підстави і, що є очевидним зі змісту Протоколу №26, не були готові до їх обговорення. На противагу засіданню 31 січня 2019 року під час засідання 12 лютого 2019 року було детальне та тривале обговорення та непевне голосування лише 4 голосами проти відміни рішення 31 січня 2019 року, більшість або утрималась, або голосувала за відміну попереднього рішення.

76. Процедурні порушення щодо скликання та проведення засідання Наглядової ради 31 січня 2019 року призвели до того, що лише ініціатори оскаржуваного рішення були обізнані та готові до обговорення, а інші члени Наглядової ради або були відсутні (4 члена), або ж були не готові до обговорення та усвідомленого волевиявлення.

77. Якби інші члени Наглядової ради були присутні та заздалегідь підготовлені до розгляду питання про дострокове припинення контракту з Позивачем, то результат голосування з дуже високою ймовірністю міг бути іншим, адже для цього достатньо було б лише ще одного голосу проти.

78. Наведені В’ячеславом Козаком та Олексієм Паничем обставини за своєю суттю пов’язані не з кваліфікацією Позивача, а містять ознаки грубого порушення чи неналежного виконання обов’язків. Однак виключно із-за наявності процедури, яка надає Голові правління можливість надати пояснення щодо звинувачень і зробила би порядок денний відомим всім членам Наглядової ради на наступне засідання, було змінено формальну підставу припинення Контракту без зміни фактологічних підстав. Тобто, до заявлених фактів про ознаки порушень застосовано формальну підставу яка повинна бути обґрунтована іншими фактами (невідповідність кваліфікації), встановленими комітетом Наглядової ради, а не окремими її членами.

79. Мета членів Наглядової ради Олексія Панича та В’ячеслава Козака щодо порушення процедури припинення Контракту зафіксована на стор.26 Протоколу №26:

Олексій Панич зазначив, що замість підпункту контракту 7.5.2., на який посилається проект рішення, запропонований В’ячеславом Козаком, і який передбачає окремий термін для надання пояснень голови правління, Наглядова рада могла б розглянути питання дострокового припинення контракту з Зурабом Аласанією відповідно до підпункту 7.4.2.1 контракту, а саме: «Цей контракт припиняється достроково (…) у разі (…) виявленої невідповідності голови правління займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації». Дострокове припинення контракту за цим підпунктом не передбачає розгляду на двох засіданнях, бо тут не йдеться про однократне порушення, з приводу якого слід вимагати письмове пояснення.

80. Порушення вимог Положення про наглядову раду НСТУ, а також інші вищенаведені обставини додатково підтверджуються окремими думками членів Наглядової ради Олександра Павліченка та Євгена Глібовицького, які також підтримані Світланою Остапою. Олексій Панич та В’ячеслав Козак не висловили окремих думок до Протоколу №26, тому слід вважати відображення їх слів у цьому протоколі правильним та точним.

81. На голосуванні під час засідання Наглядової ради 12 лютого 2019 року було винесене питання про скасування рішення про дострокове припинення Контракту з Позивачем. Результат голосування (стор. 29 Протоколу №27) — 4 голоси «проти», 4 голоси «за», 8 — «утримались». Тобто, 4 члена чітко висловилися за припинення Контракту, 4 члени — проти припинення Контракту, а ще 8 — не визначилися. Таке голосування свідчить про те, що всі 9 членів Наглядової ради, які голосували за дострокове припинення Контракту з Позивачем 31 січня 2019 року, не проголосували проти скасування цього рішення. Іншими словами, лише 4, а не 9 членів Наглядової ради підтримали оскаржуване рішення про припинення Контракту.

82. Таким чином, відкритість голосування, повний склад Наглядової ради та порядок денний, який відомий заздалегідь, вплинули на певність членів Наглядової ради і є свідченням того, що процедурні порушення 31 січня 2019 року мали істотне значення та вплинули на результат голосування.

83. По суті кваліфікацію Позивача оцінювали окремі члени Наглядової ради, до яких Закон про Суспільне не ставить таких же вимог, як і до Голови правління НСТУ. Тобто невідомо, чи є у членів Наглядової ради достатня кваліфікація для оцінки кваліфікації Позивача та його відповідності посаді за такими критеріями як комунікація та взаємодія, управління змінами, управління організацією та персоналом та управління публічними фінансами. Тому, порушення процедури такої оцінки (див. підрозділ «Б» Розділу V цією Позовної заяви) та відсутність висновку Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради є суттєвим.

V. ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 7.4.2.1. КОНТРАКТУ ТА СТ.40 КЗПП УКРАЇНИ

А. Не запропоновано іншу роботу та не прийнято рішення про момент з якого трудовий контракт достроково припинений

84. Частиною другою статті 40 КЗпП України передбачено, що звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 частини першої цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

85. Підстава пункту 7.4.2.1. Контракту, яка застосована для його припинення, відповідає та є застосуванням п.2 ч.1 ст.40 КЗпП України — виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, яка перешкоджає продовженню даної роботи. Тобто така підстава не є додатково передбаченою трудовим контрактом, а дублює передбачену КЗпП України підставу.

86. У Повідомленні №05/01-НР від 06 лютого 2019 року не запропонована інша робота у порушення ч.2 ст.40 КЗпП України та вказано рішення, яке не приймалось Наглядової радою та не зафіксоване у Протоколі №26, а саме — про сплив терміну повноважень Позивача як Голови правління 19 лютого 2019 року.

87. Наглядовою радою на засіданні 31 січня 2019 року взагалі не було прийнято рішення щодо моменту, з якого слід достроково припинити трудовий контракт. Повідомлення Голови Наглядової ради Тетяни Лебедєвої, яке містить самовільне рішення про сплив терміну повноважень Позивача як Голови правління 19 лютого 2019 року без відповідного рішення Наглядової ради, — є грубим порушенням трудових прав Позивача та перевищенням посадовою особою своїх повноважень.

88. У Повідомленні №18/01-НР від 19 лютого 2019 р. за підписом Заступника голови Наглядової ради (в.о. Голови) Світлани Остапи зазначено рішення про те, що термін повноважень Позивача як Голови правління спливає 06 травня 2019 року. Таке повідомлення знову суперечить рішенню Наглядової ради. Наглядова рада не приймала 12 лютого 2019 року рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління і не уповноважувало Світлану Остапу на таке повідомлення.

89. Припинення повноважень посадової особи — це окрема підстава для припинення трудових відносин, яка передбачена п.5 ч.1 ст.41 КЗпП України, і яка не була застосована Наглядовою радою ні у рішенні 31 січня 2019 року, ні у рішенні 12 лютого 2019 року. У випадку застосування такої підстави Роботодавець повинен виплатити вихідну допомогу у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток (ст.44 КЗпП України).

90. При прийнятті рішень про повідомлення Позивача про припинення його повноважень та дату такого припинення Тетяна Лебедєва та Світлана Остапа діяли як посадові особи (Голова Наглядової ради та в.о. Голови) з перевищенням повноважень, оскільки Наглядова рада не приймала таких рішень і не уповноважувала цих осіб на такі повідомлення, які отримано Позивачем. Такі рішення (у повідомленнях) не можуть вважатись рішеннями Роботодавця та сторони Контракту — НСТУ і повинні бути скасовані судом.

Б. Атестація та оцінювання не проводились, недостатність кваліфікації не встановлювалась, момент виявлення недостатності кваліфікації не вказано

91. Згідно з роз’ясненнями, викладеними у пункті 21 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року №9 «Про практику розгляду судами трудових спорів», при розгляді справ про звільнення за пунктом 2 статті 40 КЗпП України суд може визнати правильним припинення трудового договору в тому разі, якщо встановить, що воно проведено на підставі фактичних даних, які підтверджують, що внаслідок недостатньої кваліфікації працівник не може належно виконувати покладених на нього трудових обов’язків, і неможливо перевести, за його згодою, на іншу роботу. З цих підстав, зокрема, може бути розірваний трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації або підрозділу у зв’язку з нездатністю забезпечити належну дисципліну праці у відповідній структурі. Висновки атестаційної комісії щодо кваліфікації працівника підлягають оцінці у сукупності з іншими доказами по справі.

92. Суд може визнати звільнення працівника правильним, якщо встановить, що воно здійснене на підставі фактичних даних, які підтверджують, що через недостатню кваліфікацію працівник не може належним чином виконувати покладених на нього трудових обов’язків, а від переведення на іншу роботу відмовився. Висновок суду про недостатність в особи кваліфікації, що перешкоджає належним чином виконувати посадові обов’язки, не може ґрунтуватися лише на матеріалах атестаційної комісії й показаннях свідків за відсутності інших об’єктивних даних щодо недостатньої кваліфікації, якими можуть бути, зокрема документи, звіти, плани, доповідні та інші докази неякісного чи неналежного виконання трудових обов’язків (правова позиція Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, справа № 297/3092/15-ц).

93. Кваліфікація Позивача перевірялась при проведенні конкурсу на підставі поданих кандидатом документів. Протягом перебування Позивача на посаді з цих документів та обставин нічого не змінилось.

94. На засіданні 31 січня 2019 року Наглядова рада прийняла рішення з питання 2 порядку денного доручити правлінню ПАТ «НСТУ» до 01 травня 2019 року здійснити реорганізацію структурних підрозділів у складі ПАТ «НСТУ», відповідно до рішення Наглядової ради. Зобов’язати правління ПАТ «НСТУ» звітувати про хід реорганізації на кожному засіданні Наглядової ради. Продовжити діяльність робочої групи із розробки організаційної структури для подальшого вдосконалення структури на 2019 рік. А на засіданні 12 лютого 2019 року Наглядова рада прийняла рішення про дату дострокового припинення контракту з Позивачем — 6 травня 2019 року. Вказаними рішеннями Наглядова рада визнала та підтвердила, що до та після виявлення, на думку Олексія Панича, недостатності кваліфікації та невідповідності посаді, Позивач може й надалі виконувати свої обв’язки на посаді, щонайменше до 6 травня. Тобто Наглядова рада не встановила елементу підстави для припинення трудового контракту, передбаченого у п.2 ч.1 ст.40 КЗпП України, — перешкоджання продовженню роботи.

95. Необхідним (але, як свідчить вищенаведена судова практика, не єдиним і не достатнім) належним та допустимим доказом невідповідності кваліфікації є висновки атестаційної комісії за результатами оцінювання членів правління. Таке оцінювання може бути здійснено або Комітетом з призначень та винагород Наглядової ради, або Акціонером, але не окремими членами Наглядової ради безпосередньо під час засідання.

96. Відповідно до Пункту 29 Регламенту Держкомтелерадіо України, затвердженого Наказом Держкомтелерадіо від 10 травня 2012 року № 128: з метою підвищення ефективності роботи та відповідальності за доручену справу один раз на три роки проводиться атестація керівників підвідомчих організацій — відповідно до Положення про проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року № 1571). Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги під час проведення планомірної ротації кадрів на окремих посадах.

97. Атестація Акціонером Позивача не проводилась після обрання його на посаду Голови правління.

98. Відповідно до рішення Наглядової ради з питання 3 порядку денного засідання від 25 жовтня 2017 року, зафіксованого у Протоколі №15, вирішили: створити постійний комітет Наглядової ради НСТУ з питань призначень і винагород посадових осіб у складі 6 членів: Володимира Бринзака, Євгена Глібовицького, В’ячеслава Козака, Вадима Міського, Світлани Остапи, Наталії Скрипки.

99. Питання, що підлягають підготовці та вивченню комітетом:

· розробка процедур обрання/призначення посадових осіб ПАТ «НСТУ», які здійснює Наглядова рада;

· розробка політики ПАТ «НСТУ» у сфері винагород, включаючи політику щодо преміювання за підсумками роботи голови та членів Правління (систему показників ефективності), встановлення системи заохочень для управлінського персоналу;

· розробка умов договорів з головою та членами Правління ПАТ «НСТУ»;

· попередня оцінка відповідності кандидатів на посади, які призначаються Наглядовою радою, критеріям підбору, визначеним у внутрішніх документах ПАТ «НСТУ».

100. На наступному засіданні Наглядової ради від 08 листопада 2017 року Головою комітету Наглядової ради НСТУ з питань призначень і винагород посадових осіб було обрано Євгена Глібовицького, що зафіксовано у Протоколі №16[19].

101. На засіданні Наглядової ради 26 грудня 2017 року, хід якого відображено у Протоколі №17, до порядку денного було включено питання 5 «Про проект системи оцінювання ПАТ «НСТУ» та роботи Правління». Такий проект не було прийнято повністю, але у вигляді проекту за основу додано до Протоколу №17[20].

102. Кодекс корпоративного управління НСТУ, затверджений Наказом Держкомтелерадіо від 01 грудня 2017р. № 483, підтверджує, що Наглядова рада при утворенні у своєму складі обов’язкових постійних комітетів (комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень і винагород посадових осіб Товариства) та затвердження їх положень повинна врахувати, зокрема, що завданням комітету з питань призначень і винагород посадових осіб Товариства є забезпечення залучення до управління Товариством кваліфікованих спеціалістів та створення необхідних стимулів для їх роботи шляхом розробки політики НСТУ у галузі винагород[21].

103. Тобто, на момент прийняття оскаржуваного рішення 31 січня 2019 року Наглядовій раді було відомо про повноваження саме Комітету під головуванням Євгена Глібовицького щодо оцінювання роботи правління та його членів. І такі критерії оцінки на момент прийняття оскаржуваного рішення не були затверджені Наглядовою радою і не відомо, якими саме критеріями керувався Олексій Панич та інші члени Наглядової ради при оцінці кваліфікації та роботи Позивача.

104. 16 листопада 2017 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», який набрав чинності 06 січня 2018 року («Закон про внесення змін»).

105. Відповідно до Закону про внесення змін, Закон України «Про акціонерні товариства» («Закон про АТ») було доповнено статтею 56–1 «Комітет наглядової ради з питань призначень».

106. Відповідно до п.13 Прикінцевих та перехідних положень Закону про внесення змін, статути та внутрішні положення підлягають приведенню у відповідність із цим Законом для публічних акціонерних товариств та банків до 01 січня 2019 року.

107. Відповідно до п.3 та п.4 ч.1 ст.56–1 Закону про АТ, до предмета відання комітету з питань призначень належать: періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи виконавчого органу та надання рекомендацій наглядовій раді щодо будь-яких змін; періодичне оцінювання членів виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання наглядовій раді товариства.

108. Відповідно до абз.3 ч.1 ст.56 Закону про АТ, Наглядова рада публічного акціонерного товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення наглядової ради. Мотивоване рішення наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

109. Відповідно до абз.4 ч.1 ст.56 Закону про АТ, у разі відсутності пропозицій від комітету наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою.

110. У Відповіді на запит Позивача від 18 лютого 2019 року Голова Комітету з призначень і винагород Наглядової ради НСТУ Євген Глібовицький повідомив, що «постійним комітетом з питань призначень і винагород посадових осіб жодних рішень, пропозицій чи рекомендацій про оцінювання структури, складу і роботи виконавчого органу чи про зміни у виконавчому органі, чи про оцінювання членів виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам напередодні засідання Наглядової ради 31 січня 2019 року не приймалось і не надавалось».

111. Наведені вище норми Закону про АТ діяли на момент прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення контракту з Головою правління на підставі невідповідності займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації (31 січня 2019 року).

112. При цьому наведені вище норми в частині ролі та повноважень комітету з призначень не суперечать Закону про Суспільне, а тому мають застосовуватись до діяльності Наглядової ради НСТУ. Наприклад, під час затвердження щорічного звіту 12 лютого 2019 року Наглядова рада послалась на Закону про АТ як підставу такого рішення і створила такий комітет, хоча це не передбачено Законом про Суспільне.

113. Оскаржуване рішення про дострокове припинення Контракту з Позивачем прийнято Наглядовою радою з порушенням ч.1 ст.56 Закону про АТ, оскільки члени Наглядової ради після того, як Голова комітету з призначень і винагород Наглядової ради НСТУ Євген Глібовицький залишив засідання, самовільно здійснили оцінку кваліфікації та роботи Позивача без відповідних пропозицій та висновків Комітету, до повноважень якого законом віднесено це питання та без затверджених критеріїв оцінювання.

114. Відсутність у оскаржуваному рішенні від 31 січня 2019 року про дострокове припинення Контракту вказівки на момент, коли виявлено невідповідність кваліфікації, є порушенням 3 Розділу V Положення про правління, відповідно до якого наглядова рада має не пізніше ніж через 10 календарних днів після виникнення відповідної підстави, прийняти рішення про припинення повноважень голови або члена правління.

115. Процедура оцінювання роботи Правління та його членів Комітетом з призначень передбачена Законом про АТ не як формальність, а зважаючи на те, що члени Наглядової ради не можуть всі мати достатню кваліфікацію для оцінки кваліфікації Голови правління та його відповідності посаді, компетенції у фінансових питаннях та питаннях управління. Крім того, така оцінка не може відбуватись протягом кількох хвилин на засіданні Наглядової ради. Наглядова рада на засіданні 26 грудня 2017 року не змогла затвердити проект системи оцінювання та критерії оцінювання, які розроблялись певний тривалий час Комітетом з призначень та винагород, але змогла за кілька хвилин на засіданні 31 січня 2019 року «оцінити» кваліфікацію Позивача, що вказує на необґрунтованість такої оцінки.

В. Підстави дострокового припинення контракту та недостатності кваліфікації є недоведеними

116. Ревізійна комісія є органом Телерадіокомпанії, який контролює фінансово-господарську діяльність правління, а не Наглядова рада чи аудитори.

117. За результатами проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія приймає рішення (висновок), яке затверджується акціонером та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Телерадіокомпанії. Ревізійна комісія повідомляє Наглядовій раді про результати проведених нею перевірок.[22]

118. Тобто належним та допустимим доказом будь-яких проблем у фінансово-господарській діяльності є не думка Олексія Панича та В’ячеслава Козака без жодних документів, не добровільна перевірка Благодійного фонду «Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення України», висновки якої мають рекомендаційний характер, а виключно рішення чи висновок Ревізійної комісії, повідомлені Наглядовій раді.

119. Питання використання донорських коштів Благодійного фонду «Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення України» це питання окремої юридичної особи і ніяк не пов’язане з кваліфікацією Позивача як Голови правління НСТУ.

120. Після припинення Контракту у зв’язку з «недостатньою кваліфікацією» Позивача Наглядова рада на засіданні 12 лютого 2019 року (Протоколі №27[23]) прийняла рішення, якими фактично визнала достатність кваліфікації Позивача та його відповідність посаді Голови правління, зокрема:

· погодити Фінансовий план НСТУ на 2019 рік та подати його на затвердження акціонеру (фінансовий план, який підготовано правлінням на чолі з Позивачем);

· затвердити Щорічний (загальний) звіт про діяльність НСТУ за 2018 рік, з урахуванням доповнень змін, висловлених під час обговорення (звіт щодо діяльності правління на чолі з Позивачем);

· затвердити Річний план діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік (тобто план правління на чолі з Позивачем).

121. Затвердження на засіданні Наглядовою радою Щорічного звіту про діяльність НСТУ за 2018 рік, Фінансового плану на 2019 рік та Плану діяльності на 2019 рік на наступному засіданні після того, як Наглядова рада виявила начебто невідповідність Позивача займаній посаді через недостатню кваліфікацію свідчить про те, що підстави для дострокового припинення Контракту відсутні і не визнаються самою Наглядовою радою, чи є настільки незначними, що не можуть бути підставою для незатвердження Щорічного звіту та Плану діяльності на наступний рік. Якщо названі в обґрунтуванні рішення 31 січня 2019 року про дострокове припинення Контракту підстави є недостатніми для незатвердження Щорічного звіту та Плану діяльності, то вони не можуть бути достатніми для найбільш суворого негативного наслідку — дострокового припинення Контракту з Головою правління. Рішення 12 лютого 2019 року були б неможливими якби члени Наглядової ради справді вважали Позивача некваліфікованим та таким, що не відповідає займаній посаді.

122. Висновки чи звіти Комітету з призначень та винагород, висновки чи рішення Ревізійної комісії, чи будь які інші підстави для оскаржуваних рішень, які приймались Наглядовою радою на засіданнях 31 січня 2019 року та 12 лютого 2019 року — відсутні.

VІ. ПОПЕРЕДНІЙ (ОРІЄНТОВНИЙ) РОЗРАХУНОК СУМИ СУДОВИХ ВИТРАТ

123. Позивач поніс витрати на сплату судового збору за 7 немайнових позовних вимог у сумі 5378,80 грн.

124. Витрати на правову допомогу позивач не несе, оскільки адвокат та інші представники надають допомогу pro bono.

VII. ЗАЗНАЧЕННЯ ДОКАЗІВ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ПОДАНІ РАЗОМ ІЗ ПОЗОВНОЮ ЗАЯВОЮ

125. На момент подання позовної заяви не отримано відповіді на адвокатський запит, тому вона не може бути надана разом із позовом.

126. Позивачеві не надано проектів рішень В’ячеслава Козака та Олексія Панича, тому вони не можуть бути надані разом із позовом.

VIІI. СПРОЩЕНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ВИМОГИ

127. Даний спір виникає з трудових відносин і його предметом є оскарження рішень відповідачів щодо дострокового припинення трудового контракту. З огляду на це, відповідно до ч.1 ст.274 ЦПК України, такий спір розглядається у порядку спрощеного провадження.

128. Розумним строком розгляду справи (ч.1 ст.275 ЦПК України) Позивач вважає строк до 06 травня 2019 року — день, який визначено Відповідачами як день припинення Контракту. Після настання цього строку трудові права Позивача буде складніше відновити та захистити.

129. Суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін (ч.5 ст.279 ЦПК України).

130. Дострокове припинення Контракту з Позивачем набуло широкого розголосу і становить значний суспільний інтерес, про що свідчать численні коментарі у ЗМІ відомих журналістів та діячів. Зокрема, щодо ситуації висловлювались в ОБСЄ[24], кілька кандидатів у Президенти України, Міністр закордонних справ України[25], письменник Сергій Жадан[26] та багато інших. Заява незалежних журналістів щодо ситуації навколо суспільного мовника[27] зібрала 93 підписи. У зв’язку з наведеним, просимо суд проводити розгляд справи у відкритому судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

131. На підставі викладеного, відповідно до ст.ст. 43, 55 Конституції України, ст.ст. 2, 21, 3, 4, 51, 21, 40, 41 Кодексу законів про працю України, керуючись ст.ст. 19, 20, 50, 53, 93, 274, 275 Цивільно-процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

1. Розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи.

2. Визнати незаконним та скасувати рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 31 січня 2019 року, яке оформлено Протоколом засідання Наглядової ради №26: «Внести до порядку денного засідання питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. і розглянути його в закритому режимі»;

3. Визнати незаконним та скасувати рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 31 січня 2019 року, яке оформлено протоколом засідання Наглядової ради №26: «голосувати за проект рішення питання про дострокове припинення контракту з Головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. шляхом заповнення письмових анонімних бюлетенів, для підрахунку результатів голосування утворивши лічильну комісію в складі В. Яворівського, Н. Скрипки, В. Міського»;

4. Визнати незаконним та скасувати рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 31 січня 2019 року, яке оформлено протоколом засідання Наглядової ради №26: «Припинити контракт від 04 травня 2017 між ПАТ «НСТУ» та Аласанією Зурабі Григоровичем достроково на підставі п. 7.4.2.1 контракту з урахуванням обґрунтувань, викладених в проектах рішень О. Панича та В. Козака, а також доповнень і застережень, висловлених у ході обговорення»;

5. Визнати незаконним та скасувати рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 31 січня 2019 року, яке оформлено протоколом засідання Наглядової ради №26: «призначити виконувачем обов’язків голови правління ПАТ «НСТУ», з моменту припинення дії договору з З.Г. Аласанією і до обрання нового голови правління, члена правління Чернотицького Миколу Миколайовича»;

6. Визнати незаконним та скасувати рішення Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Тетяни Яківни Лебедєвої про сплив терміну повноважень голови правління 19 лютого 2019 року, яке міститься у Повідомленні №05/01-НР від 06 лютого 2019 року;

7. Визнати незаконним та скасувати рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» від 12 лютого 2019 року, яке оформлено протоколом засідання Наглядової ради №27: «з урахуванням рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» про дострокове припинення контракту, укладеного 04 травня 2017 року між ПАТ «НСТУ» та Аласанією Зурабі Григоровичем (Протокол №26 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31 грудня 2018 року), відповідно до п.7.10. зазначеного Контракту, встановити дату припинення зазначеного контракту — 06 травня 2019 року. Доручити С.В. Остапі вручити З.Г. Аласанії повідомлення про нову дату припинення контракту»;

8. Визнати незаконним та скасувати рішення Заступника голови (в.о. Голови) Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» про сплив терміну повноважень голови правління 06 травня 2019 року, яке міститься у Повідомленні №18/01-НР від 19 лютого 2019 року;

9. Судові витрати, пов’язані із розглядом цієї справи, покласти на відповідачів;

10. У порядку ст.93 Цивільного процесуального кодексу України, прошу учасника справи відповідача-2 члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Тетяну Яківну Лебедєву надати відповіді на наступні питання з наданням відповідних доказів:

(1) Яким чином члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («ПАТ «НСТУ») повідомлялись про засідання 31 січня 2019 року?

(2) Чи містило повідомлення членам Наглядової ради ПАТ «НСТУ» про засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 31 січня 2019 року інформацію про порядок денний з включенням до нього питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ»?

(3) Чи отримувала перед засіданням 31 січня 2019 року Наглядова рада ПАТ «НСТУ» та/чи її члени проект рішення В’ячеслава Козака про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ»?

(4) Чи отримувала перед засіданням 31 січня 2019 року Наглядова рада ПАТ «НСТУ» висновки ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» щодо діяльності правління ПАТ «НСТУ» та/або його Голови чи будь-які інші висновки ревізійної комісії?

(5) Чи отримувала перед засіданням 31 січня 2019 року Наглядова рада ПАТ «НСТУ» будь-які висновки чи проекти рішень Комітету Наглядової ради з призначень та винагород щодо оцінювання роботи правління ПАТ «НСТУ» та його Голови?

(6) Коли та ким (яким органом, комітетом, членом Наглядової ради чи посадовою особою, працівником) було виявлено недостатність кваліфікації З.Г. Аласанії займаній посаді Голови правління ПАТ «НСТУ»?

(7) Чи встановлювалась (оцінювалась) Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» неможливість З.Г. Аласанії продовжувати роботу на займаній посаді Голови правління ПАТ «НСТУ» внаслідок недостатності кваліфікації?

(8) На якій підставі Вами у Повідомленні №05/01-НР від 06 лютого 2019 року визначено дату спливу повноважень З.Г. Аласанії як Голови правління 19 лютого 2019 року?

(9) Чи приймала Наглядова рада ПАТ «НСТУ» на засіданні 31 січня 2019 року рішення про дату припинення повноважень Голови правління ПАТ «НСТУ»?

(10)Де знаходяться документи, які згадані у Протоколі №26 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31 січня 2019 року, але не додані до нього, а саме: протокол лічильної комісії, яким зафіксовано результати голосування членів Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за рішення про припинення контракту з Головою Правління, проекти рішень В’ячеслава Козака та Олексія Панича?

11. У порядку ст.93 Цивільного процесуального кодексу України, прошу учасника справи відповідача-3 члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Світлану Віталіївну Остапу надати відповіді на наступні питання з наданням відповідних доказів:

(1) Яким чином члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («ПАТ «НСТУ») повідомлялись про засідання 31 січня 2019 року?

(2) Чи містило повідомлення членам Наглядової ради ПАТ «НСТУ» про засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 31 січня 2019 року інформацію про порядок денний з включенням до нього питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ»?

(3) Чи отримувала перед засіданням 31 січня 2019 року Наглядова рада ПАТ «НСТУ» та/чи її члени проект рішення В’ячеслава Козака про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ»?

(4) Чи отримувала перед засіданням 31 січня 2019 року Наглядова рада ПАТ «НСТУ» висновки ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» щодо діяльності правління ПАТ «НСТУ» та/або його Голови чи будь-які інші висновки ревізійної комісії?

(5) Чи отримувала перед засіданням 31 січня 2019 року Наглядова рада ПАТ «НСТУ» будь-які висновки чи проекти рішень Комітету Наглядової ради з призначень та винагород щодо оцінювання роботи правління ПАТ «НСТУ» та його Голови?

(6) Коли та ким (яким органом, комітетом, членом Наглядової ради чи посадовою особою, працівником) було виявлено недостатність кваліфікації З.Г. Аласанії займаній посаді Голови правління ПАТ «НСТУ»?

(7) Чи встановлювалась (оцінювалась) Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» неможливість З.Г.Аласанії продовжувати роботу на займаній посаді Голови правління ПАТ «НСТУ» внаслідок недостатності кваліфікації?

(8) На якій підставі Вами у Повідомленні №18/01-НР від 19 лютого 2019 року визначено, що у Голови правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. спливають повноваження?

(9) Чи приймала Наглядова рада ПАТ «НСТУ» рішення про припинення повноважень Голови правління ПАТ «НСТУ»?

12. У порядку ст.93 Цивільного процесуального кодексу України, прошу учасника справи (третю особу) члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Вадима Васильовича Міського надати відповіді на наступні питання з наданням відповідних доказів:

(1) Яким чином та коли члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («ПАТ «НСТУ») повідомлялись про засідання 31 січня 2019 року?

(2) Яким був зміст електронних повідомлень членам Наглядової ради ПАТ «НСТУ» про засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 31 січня 2019 року?

(3) Чи отримувала перед засіданням 31 січня 2019 року Наглядова рада ПАТ «НСТУ» та/чи її члени проект рішення В’ячеслава Козака про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ»?

(4) Чи отримувала перед засіданням 31 січня 2019 року Наглядова рада ПАТ «НСТУ» висновки ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» щодо діяльності правління ПАТ «НСТУ» та/або його Голови чи будь-які інші висновки ревізійної комісії?

(5) Чи отримувала перед засіданням 31 січня 2019 року Наглядова рада ПАТ «НСТУ» будь-які висновки чи проекти рішень Комітету Наглядової ради з призначень та винагород щодо оцінювання роботи правління ПАТ «НСТУ» та його Голови?

(6) Коли та ким (яким органом, комітетом, членом Наглядової ради чи посадовою особою, працівником) було виявлено недостатність кваліфікації З.Г.Аласанії займаній посаді Голови правління ПАТ «НСТУ»?

(7) Чи встановлювалась (оцінювалась) Наглядовою радою неможливість З.Г. Аласанії продовжувати роботу на займаній посаді Голови правління ПАТ «НСТУ» внаслідок недостатності кваліфікації?

(8) Де знаходяться документи, які згадані у Протоколі №26 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31 січня 2019 року, але не додані до нього, а саме: протокол лічильної комісії, яким зафіксовано результати голосування членів Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за рішення про припинення контракту з Головою Правління, проекти рішень В’ячеслава Козака та Олексія Панича? Якщо згадані документи знаходяться у Вас, просимо надати їх копії.

(9) Чи здійснювався звуко та/або відеозапис засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 31 січня 2019 року? Якщо так, просимо надати копію такого запису (записів).

13. У порядку ст.93 Цивільного процесуального кодексу України, прошу учасника справи (третю особу) члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Олексія Олеговича Панича надати відповіді на наступні питання з наданням відповідних доказів:

(1) Яким був зміст отриманого Вами повідомлення про засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («ПАТ «НСТУ») 31 січня 2019 року? Просимо надати копію відповідного повідомлення.

(2) Чи були Ви ознайомлені перед засіданням Наглядової ради ПАТ «НСТУ», яке відбулося 31 січня 2019 року, з проектом рішення В’ячеслава Козака про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г.?

(3) Коли та ким (яким органом чи посадовою особою, працівником) було виявлено недостатність кваліфікації З.Г. Аласанії займаній посаді Голові правління ПАТ «НСТУ»?

(4) Якими критеріями Ви керувались при оцінці кваліфікації та відповідності З.Г.Аласанії займаній посаді Голови правління ПАТ «НСТУ»?

(5) Чи відповідає Ваша кваліфікація як члена Наглядової ради вимогам, які ставляться до посади Голови правління ПАТ «НСТУ»?

(6) Чи володієте Ви достатньою кваліфікацією для оцінки кваліфікації Голови правління ПАТ «НСТУ» та фінансової політики правління ПАТ «НСТУ»?

(7) Чи надавався Вами Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» проект рішення про дострокове припинення контракту з Головою правління ПАТ «НСТУ» З.Г.Аласанією до засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 31 січня 2019 року?

(8) Чи встановлювалась (оцінювалась) Наглядовою радою ПАТ «НСТУ» неможливість З.Г. Аласанії продовжувати роботу на займаній посаді Голови правління ПАТ «НСТУ» внаслідок недостатності кваліфікації?

(9) Чи може З.Г. Аласанія виконувати обов’язки Голови правління ПАТ «НСТУ» до 06 травня 2019 року з наявною у нього на момент підписання цього позову кваліфікацією?

14. У порядку ст.93 Цивільного процесуального кодексу України, прошу учасника справи (третю особу) члена Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» В’ячеслава В`ячеславовича Козака надати відповіді на наступні питання з наданням відповідних доказів:

(1) Яким був зміст отриманого Вами повідомлення про засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («ПАТ «НСТУ») 31 січня 2019 року? Просимо надати копію відповідного повідомлення.

(2) Чи надавали Ви перед засіданням Наглядової ради ПАТ «НСТУ», яке відбулося 31 січня 2019 року, свій проект рішення про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. іншим членам Наглядової ради чи Наглядовій раді ПАТ «НСТУ»?

(3) Чи містив Ваш проект рішення про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. оцінку його кваліфікації чи відповідності посаді?

(4) Коли та ким (яким органом, комітетом, членом Наглядової ради чи посадовою особою, працівником) було виявлено недостатність кваліфікації З.Г. Аласанії займаній посаді Голови правління ПАТ «НСТУ»?

(5) Якими критеріями Ви керувались при оцінці кваліфікації та відповідності З.Г. Аласанії займаній посаді Голови правління ПАТ «НСТУ»?

(6) Просимо надати докази звернення до 31 січня 2019 року до Наглядової ради з пропозиціями щодо включення питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ «НСТУ» Аласанією З.Г. до порядку денного засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ», а також докази отримання відмови щодо таких пропозицій;

(7) Чи відповідає Ваша кваліфікація як члена Наглядової ради вимогам, які ставляться до посади Голови правління ПАТ «НСТУ»?

(8) Чи володієте Ви достатньою кваліфікацією для оцінки кваліфікації Голови правління ПАТ «НСТУ» та фінансової політики правління ПАТ «НСТУ»?

(9) Яким саме вимогам до кваліфікації та з якого моменту не відповідає З.Г.Аласанія?

(10)Чи може З.Г. Аласанія виконувати обов’язки Голови правління ПАТ «НСТУ» до 06 травня 2019 року з наявною у нього на момент підписання цього позову кваліфікацією?

Перелік документів та інших доказів, що додаються до позовної заяви:

1. Додаток №1 — Довідка щодо регулювання діяльності НСТУ, наглядової ради і правління;

2. Додаток №2 — Стислий виклад порушень відповідачів, пов’язаних із достроковим припиненням контракту позивача;

3. Копія паспорту позивача;

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру позивачу;

5. Копія трудового контракту, укладеного 04 травня 2017 року між ПАТ «НСТУ» та Аласанією З.Г.;

6. Текст новини «Наглядова рада НСТУ оголосила про старт конкурсу на голову правління НСТУ» від 03 лютого 2017 (джерело: http://1tv.com.ua/news/channel/87042);

7. Копія витягу з протоколу засідання Наглядової ради №4 від 02 лютого 2017 р.;

8. Текст протоколу засідання Наглядової ради № 8 від 10 квітня 2017 року;

9. Текст протоколу засідання Наглядової ради № 10 від 27 квітня 2017 року;

10. Копія протоколу засідання Наглядової ради № 15 від 25 жовтня 2017 року;

11. Копія протоколу засідання Наглядової ради № 16 від 08 листопада 2017 року;

12. Копія протоколу засідання Наглядової ради № 17 від 26 грудня 2017 року;

13. Копія протоколу засідання Наглядової ради № 26 від 31 січня 2019 року;

14. Копія протоколу засідання Наглядової ради № 27 від 12 лютого 2019 року;

15. Копія Повідомлення про дострокове припинення контракту №05/01-НР від 06 лютого 2019р.;

16. Копія Повідомлення про дострокове припинення контракту №18/01-НР від 19 лютого 2019р.;

17. Текст Положення про конкурс з обрання голови та членів правління НСТУ (Додаток №1 до Протоколу №2 від 23 січня 2017 р.);

18. Копія Умов проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови правління НСТУ (Протокол №3 від 30 січня 2017р.);

19. Текст Наказу Держкомтелерадіо №6 від 18 січня 2017 р., яким затверджено Положення про наглядову раду НСТУ, та Положення про правління НСТУ;

20. Текст Статуту ПАТ «НСТУ», затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1039 від 28 грудня 2016 р.;

21. Текст Кодексу корпоративного управління НСТУ, затверджений Наказом Держкомтелерадіо від 01.12.2017 № 483;

22. Витяг з ЄДРЮОФОП щодо ПАТ «НСТУ»;

23. Копія відповіді Євгена Глібовицького на запит позивача від 18 лютого 2019р.;

24. Копія окремої думки Євгена Глібовицького щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління НСТУ;

25. Копія окремої думки Олександра Павліченка щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління НСТУ;

26. Копія адвокатського запиту до Наглядової ради НСТУ та доказів його направлення;

27. Копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Гука А.Р.;

28. Копія ордера Гука А.Р.;

29. Доказ сплати судового збору.

Оригінали додатків 3–5, 15, 16, 23, знаходяться у позивача, 27, 28 — у адвоката позивача. Інші оригінали — у відповідача-1.

Копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб не надаються, оскільки відповідно до ч.2 ст.177 Цивільного процесуального кодексу України, правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин.

Підписано та подано до суду «25» лютого 2019 року

Зурабі Григорович Аласанія

[1] Пункт 57 Статуту НСТУ, пункти 1, 2 розділу ІІ Положення про правління

[2] Витяг з протоколу №4 http://1tv.com.ua/uploads/assets/files/nagliadova_rada/vytiag_z_protokolu_4-1.pdf

[3] Текст документа https://suspilne.media/cdn/1/files/2018/02/08/70efdf2ec9b086079795c442636b55fb.pdf

[4] Текст документа https://suspilne.media/cdn/1/files/2017/12/01/a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c.pdf ; Протокол №2 https://suspilne.media/documents/5

[5] Новина на веб-сайті телеканалу UA:Перший http://1tv.com.ua/news/channel/87042

[6] Пункт 3 розділу І Положення про конкурс

[7] Пункт 4 розділу І Положення про конкурс

[8] Пункт 5 розділу І, розділ ІІІ Умов проведення конкурсу

[9] Текст контракту https://suspilne.media/cdn/1/files/2017/12/01/c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d.pdf

[10] Пункти 7.1. — 7.2. Контракту

[11] Пункти 1,2 розділу V Положення про правління

[12] Пункт 3 розділу V Положення про правління

[13] Пункт 3 Розділу V Положення про правління

[14] Пункт 7.10 Контракту

[15] Пункти 18, 20 Положення про конкурс

[16] Текст Протоколу №27 https://suspilne.media/documents/215

[17] Пункт 11 розділу ІІІ Положення про наглядову раду

[18] Пункт 14 розділу ІІІ Положення про наглядову раду

[19] https://suspilne.media/documents/19

[20] https://suspilne.media/documents/44

[21] Пункт 4.6. Кодексу корпоративного управління

[22] Пункти 79, 83 Статуту НСТУ

[23] https://suspilne.media/documents/215

[24] https://www.unian.ua/politics/10439403-v-obsye-vidreaguvali-na-zvilnennya-alasaniji-z-posadi-golovi-nstu-naperedodni-viboriv.html

[25] https://www.radiosvoboda.org/a/news-klimkin-vidreaguvav-na-zvilnennya-alasaniyi/29746533.html

[26] https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/1994743363907255?__tn__=-R

[27] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156997432194181&set=a.10150281165679181&type=3&theater

  Andriy Guck

  Written by

  Partner at Ante law firm, attorney-at-law. Aviation lawyer. Litigator.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade