Ну і день ))

І він ще не зовсім завершився. У планах — розшифрувати цікавий диктофонний запис (я ж обіцяв собі починати писати великі тексти).

До речі, сьогодні я на практиці зробив те, про що писав тут ще до запуску оновленого сайту “УЦ”. Зараз угорі головної сторінки в один блок зібрані всі новини і статті, що стосуються ситуації в Бережинці. Думаю, це зручно для читачів.


Originally published at andriy-lysenko.blogspot.com on June 28, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.