Podczas ulewnych deszczów niewłaściwie zabezpieczone piwnice i garaże — są zalane. Na te poziomy woda wlewa się na wiele sposobów np. niedomknięta brama garażowa, niehermetyczne okna w garażu itd. W szczególności denerwujące są podtopienia nisko połozonych poziomów domów czego powodem jest przepływ wsteczny. Aby zabezpieczyć się przed takimi niespodziankami, warto zamontować zasuwę burzową.

Bazowym elementem kanalizacji jest zasuwa burzowa, nazwana w katalogach zaworem zwrotnym. Jedno i drugie określenie znakomicie opisuje funkcję tego urządzenia. Funkcjonowanie zasuwy burzowej spełnia bliźniaczą role jak zwykły zawór zwrotny w instalacjach wodociągowych. Ma zapobiegać przepływom wstecznym w czasie skumulowanego przepływu sączków w instalacji, co głównie ma miejsce podczas ulewy z impulsywnymi opadami.

Przepływ wsteczny powstaje najczęściej, gdy wymiary rury kanalizacyjnej są za małe. Zasuwy burzowe o średnicy ø 110 mm i szerszych spełniją swoją role i bardzo konkretnie ubezpieczają niskie poziomy budynków.

Kiedy zbiera się na nawałnice i atakują nieoczekiwane opady deszczu, to w wielu domostwach powstaje problem. Przeważnie tym problemem jest wsteczny przepływ wody. Duża suma deszczówli w krótkim czasie napływająca do sieci kanalizacyjnej tworzy to, że błyskawicznie stawała się ona niedrożna. Koniec jest zawsze ten sam — zalana piwnica lub garaż. Taka sytuacja powstała ponieważ wpusty podłogowe i kanalizacja nie posiadają zainstalowanych zasuw burzowych.

Przepływy wsteczne często powstają z pospolitych przyczyn jakim może być “zakorkowana” kanalizacja.

Kanalizacyjny zawór zwrotny przydaje się także jako ochrona przed przedostawaniem się gryzoni (na przykład szczurów), tubami kanalizacyjnymi do budynku.

Reguły używania zabezpieczeń przed zatopieniem określono w obowiązującej normie PN-EN-13564 Ustrojstwa przeciwzalewowe w budynkach — wymagania. Urządzenia takie instaluje się na odcinkach poziomych kanalizacji. Może to być odcinek przykanalika — wówczas zasuwę burzową montuje się w studzience DN800 albo na horyzontalnym sektorze kanalizacji wewnętrznej, przed wyjściem z budynku. Jest również sposobność montażu zaworów zwrotnych bezpośrednio na odpływach z indywidualnych odbiorników kanalizacyjnych, na przykład wpustów podłogowych czy pryszniców usytuowanych poniżej poziomu zatapiania.

Głównym błędem jest instalacja zasuwy burzowej na podstawowej rurze kanalizacyjnej. Powoduj to zalanie pomieszczeń, które powinny być zabezpieczane przed tego rodzaju nieuprzejmościami.

Możliwości zasuw burzowych powodują, że w razie problemów dostęp do nich powinien być łatwy. Urządzenie wymaga bowiem cyklicznej konserwacji i przeglądu.

Istnieją różne konstrukcje kanalizacyjnych zaworów zwrotnych:

Zasuwa burzowa ø 50 typ P, Zasuwa burzowa jednoklapowa ø 110, Zasuwa burzowa jednoklapowa ø 125, Zasuwa burzowa wieloklapowa ø 160