Proces Outboxers od otevírání mysli po vypuštění prototypu na trh

Víte, jak vznikl jeden z globálních lídrů v prodeji obuvi, který byl za víc než miliardu dolarů koupen Amazonem? A co víc, lze si z tak trochu pohádkového příběhu, vzít něco pro vlastní firmu působící na českém trhu?

Když zakladatel balí boty a sám je posílá poštou

Na začátku celého příběhu byl zakladatel Zapposu, Nick Swinmurn, frustrovaný z toho, že v kamenných obuvnictvích nenašel oblíbený pár bot ve své velikosti. Chtěl proto rozjet prodávání bot online s mnohem pestřejší nabídkou modelů i velikostí. Mělo to ale jeden háček.

Investoři i blízcí byli k jeho nápadu skeptičtí. Panovala obava, že si…


Inovace jsou nutnost. Nemusí být ale nutně strašákem, co vám nedá spát. Můžou se pro vás stát hrou. Stejně jako pro Dalibora Pulkerta z Outboxers. Načerpejte u něj další inspiraci pro své inovační záměry.

Kdo je Dalibor Pulkert? Představte se nám, prosím, ve třech větách.

Rád vymýšlím a zkouším nové věci. Posledních 12 let se pohybuji na rozhraní IT a byznysu a usiluji o fungující propojení těchto světů, ze kterého benefitují nejen firmy, ale především koncový zákazník. A to je hlavní.

Jak hodnotíte způsob, jakým se české firmy a startupy vyrovnávají s potřebou inovovat?

Nemyslím si, že by na tom české firmy byly s nápady hůře než v zahraničí. Z rozhovorů s vedením většiny firem vyplývá, že nápady i strategické přemýšlení nechybí. Chybí exekuce. Často se bohužel setkáváme s mindsetem, který má strach dělat…

Aneta Gáborová

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store