Det finnes nærmest en skog av parkdresser på markedet. Hvordan finner du den som er best til ditt barns behov? Her får du fire tips som gjør valget enkelt.

Tips 1: Sjekk vannsøylen
Det første jeg ser etter når jeg skal velge ytterplagg til mine barn er vannsøylen. Den forteller meg om barna mine kan leke ute i timesvis, uansett om vinteren byr på vått vintervær eller kram snø. Sjekk også om plagget har tapede sømmer. Plagget er ikke bedre enn sitt svakeste punkt. Dersom du ønsker at barnet skal bruke dressen i vått vintervær, vil jeg anbefale å velge en parkdress som har minst 10.000 mm i vannsøyle.

Image for post
Image for post
Sesongnyheten Rutsje vinterdress (til venstre) har 20.000 mm vannsøyle i hovedstoffet, 15.000 mm vannsøyle i kontraststoffet og tapede sømmer. Med denne dressen holder barnet seg tørr og temperert igjennom hele sesongen.

Tips 2: Sjekk justeringsmulighetene
Skal dressen sitte best mulig på ditt barn, er det fint å kunne gjøre enkle justeringer. Er det stramming i livet, borrelås rundt håndleddene og justerbart strikk under beina, vil dette være med på å gjøre at dressen sitter ekstra godt på ditt barn. Det er viktig at barnet kan bevege seg i dressen. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store