Բաբիլյան կայսրւոհի

Բաբիլ քաղաքի կայսրուհին

Ամեն գարուն, երբ ծաղկում էր խնձորենին, Բաբիլ քաղաքում տեղի էր ունենում մի արտառոց դեպք։

Այս տարի նույնպես բացառություն չեղավ։

Բաբիլի քաղաքացիները տեղեկացան, որ իրենց կայսրուհին հիվանդ է մի այնպիսի մահացու հիվանդությամբ, որը վտանգ է հանդիսանում բոլորի համար։

Մի արևոտ օր, երբ կայսրուհին իր ծեր դայակի հետ գտնվում էր պատշգամբում, հեռվից լսվեցին ձիերի սմբակների ձայներ։ Երբ ձայներն ավելի լսելի դարձան՝ պատշգամբ վազեց կայսրուհու դուստրը։

Ձիերը հեծած ավազակները մեծ արագությամբ բարձրացան պատշգամբ, և կարողացան հեշտությամբ կայսրուհուն վերցնել ծեր դայակի ձեռքից, քանի որ նրա թիկնապահներն ուշ տեղ հասան։ Դայակը ամբողջ ուժով ձգտում էր պահել կայսրուհուն, իսկ թիկնապահները փորձում էին վնասել նրանց։

Կայսրուհու դուստրը ցանկացավ առաջ վազել, սակայն նրան ետ պահեց իր ուսուցիչը, իսկ նրա խնամակալը սկսեց օգնություն կանչել։

Ամբողջ պալատը խառնվել էր իրար։ Կայսրուհու թիկնապահները չկարողացան փրկել նրան։ Ավազակները հեշտությամբ առևանգեցին նրան և տարան իրենց հետ։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.