Var_dump($feelings)

It’s that time of the year again. Ewan ko ba. My summers had always been so…I don’t know how to call it. Basta. Parang lagi na lang may ganap. O may magaganap. Laging crucial.

Basta.

Pa-dump nalang muna ng feelings. Hugutin ko na lang kung kailan. Sa ngayon kailangan ko lang ng paglalagyan.

“Bakit kahit anong iwas, dun pa din ang bagsak?Chance for redemption ba to? Punishment? O Fate lang talaga? May ganun ba?”

---

“Ano role ko po? San po lulugar?”

---

“Pano yan po? Gusto ko din yan matutunan. Join nalang po ako sainyo.”

---

“Sana hindi ako. Pero kung ako man, sana kayanin ko. Or beyond.”

---

“May gusto lang bang patunayan?”

---

“How to adult po?”

---

“How to do corporate shiznit po?”

---

“Extrovertness. How to fake it po?”

---

“My happy place is a person.”

---

“Pahingi naman ng purpose. Thanks.”

---

“Jack of all trades, master of none. Thoughts?”

Like what you read? Give Angeli a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.