5 aspekter, der gør offshorevirksomheder fremtiden for erhvervslivet

I dag er de fleste mennesker opmærksomme på udtrykket offshore i en negativ konnotation. Men offshorevirksomheder er vokset fra en tendens til en realitet — faktisk — en positiv virkelighed eller mange virksomheder. Hovedårsagerne hertil er de minimerede skatter og øget fortrolighed, hvilket gør offshorevirksomheder til et sikkert sted for mange virksomheder rundt om i verden.

Udover skatter og fortrolighed trives offshore-virksomheder i udlandet på grund af den reducerede administration, udvidet aktivbeskyttelse, lavere opstillings- og vedligeholdelsesomkostninger og lavere kapitalkrav.

Fra et andet perspektiv er disse de fem mest afgørende aspekter, der gør offshorevirksomheder fremtiden i virksomhedernes verden som vi ved det.

1. De er ikke ulovlige at blive oprettet eller brugt

Først og fremmest bør alle forstå, at offshorevirksomheder ikke er ulovlige. Hvis der er tale om ulovlige offshore virksomheder, er det aktiviteterne hos de enheder og aktionærer, der bryder loven.

Vigtigst er det, at offshore-virksomheder ikke kun er fremstillet for virksomheder. De er lavet til almindelige personer, der kan bruge dem til legitime formål.

2. De er en ejendom i et andet land

En af de bedste måder at forstå offshore virksomheder på er at se på dem som ejendomme i et andet land. I stedet for at fast ejendom holdes op af lokale enheder, giver offshore virksomheder udlændinge mindre skat og flytter deres opsparing strategisk.

3. De har stor aktivbeskyttelse

Asset beskyttelse er en ting, der leveres af et selskab eller en LLC. Hvis du har brug for aktivbeskyttelse, kan du oprette et offshore trustfirma som den mest effektive enhed til det. Den største fordel her er, at dine aktiver vil være sikre i en offshore struktur uden at ændre dine skattelovgivninger til dem.

4. De giver en stor investeringsdiversificering

Diversificering er nøglen til succes og rigdom, ifølge mange eksperter. Derfor er diversificering af din portefølje internationalt et godt træk — og etablering af en offshore-enhed kan nemt lette dette.

5. De lader dig operere i en aktiv forretning

Nogle gange er offshorevirksomheder egentlige virksomheder. Det betyder, at de kan lade dig deltage i aktiv forretning i udlandet ligesom du gør i dit hjemland. Selvom der er en grænse for aktionærernes ansvar, gør dette et offshore-selskab en klog beslutning.

I sidste ende er det ikke ulovligt at have en offshore-enhed i udlandet. De fleste af de offshore-virksomheder hjælper faktisk udlændinge til at diversificere deres rigdom, holde deres skatter lave og give en vis beskyttelse. Og disse fordele er bestemt langt fra at være skandaløse.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.