Hvordan virker et Holding selskab

I dag er begrebet holdingselskab faktisk en speciel type virksomhed, der ikke gør noget i sig selv — men ejer investeringer som obligationer, aktier, guld, ejendomme, patenter, ophavsrettigheder, licenser, private virksomheder eller endda kunst.

Selve begrebet kommer fra, at disse typer virksomheder kun har ét job — at “holde” deres investeringer under en paraply. Denne paraply er kendt som et holdingselskab eller en sammenslutning af seriøse investorer, der er klar til at eje noget af værdi.

Stigningen af ​​Holdingselskaber

I historien og i øjeblikket har der været så mange gode eksempler på succesfulde holdingselskaber, herunder Cascade Investment, Walton Enterprises, Citigroup, Humana Inc., Hertz Global Holdings mv. Pointen er, hvad et holdingselskab gør, er en gruppe af mindre Virksomheder og gør det lettere for virksomhederne at betale skat og regulere alt under en konto.

Holdingselskaber eksisterer dog på grund af to hovedårsager:

• Som investeringskøretøjer til investorer, der grupperer sig under en konto

• Som risikostyringsværktøjer til store virksomheder

Selvom begge aspekter er ens, er de også forskellige — og det er vigtigt at forstå, hvad du tænker på.

Et holdingselskab giver mulighed for strukturelle udnyttelsesmuligheder

Hvis en familie ønsker at købe en million dollar lejlighed, kan de kun investere 1 million dollar af prisen plus få et administrationsgebyr — en model, hvor begrebet holdingselskab kommer som det perfekte alternativ. I stedet for kontanter vil familien bruge en procentdel af deres aktiver og kunne begynde at investere i andre virksomheder, tage minoritetsposter i virksomheder, købe aktier osv.

Pointen her er, at holdingselskabetskonceptermegetfleksibeltogintroducererostil mange muligheder — alt med lillerisikoogstordiversificering.

Konklussion

I sidste ende er holdingselskabet et middel til at eje aktier eller andre aktiver på vegne af flere investorer. Hvis det ejer mindst 80% af stemmeret i et andet selskab (et datterselskab), kan det også kvalificere sig til skattefri udbytte, som helt sikkert hjælper meget i denne proces.

I sidste ende producerer et holdingselskab ikke varer eller tjenesteydelser — men ejer aktier i et andet selskab og rationelt fordeler sine midler og overskud.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Anglo Corp’s story.