Mình nghĩ là ok đó bạn ơi.
Ha Nhi
41

Có bạn bảo cẩn thận thì cmtc thêm cho vợ mình bằng tài khoản của mình thì cần thêm giấy bảo lãnh cho vợ. bạn có form giấy bảo lãnh cho vợ ko cho mình tham khảo với a