Lưu ý khi thờ cúng bà cô ông mãnh trong nhà

Bà cô, ông mãnh là những người chết trẻ trong gia đình. Những người này thường linh thiêng và ảnh hưởng đến gia đình, dòng họ. Chính vì thế, các gia đình hiện nay thường lập bàn thờ treo tường để thờ cúng bà cô, ông mãnh. Cần chú ý gì khi lập bàn thờ này? Cùng anamo tìm hiểu qua các thông tin sau:

Vì sao phải lập bàn thờ bà cô ông mãnh?

-Vì bà cô ông mãnh là những người chết lúc tuổi còn nhỏ, không dám ngồi chung với tổ tiên: Các bà Cô, ông Mãnh chính ra cũng được thờ trên bàn thờ tổ tiên, nhưng vì tuổi nhỏ, sợ không dám cùng về hưởng lộ với các cụ trên một giường thờ chung.

-Phân biệt với bàn thờ tổ tiên: Cũng như ở trên dương trần, tại nhiều gia đình, trẻ con không được phép ngồi cùng ăn với người lớn, nên có những bàn thờ riêng cho bà Cô ông Mãnh.

Bàn thờ bà cô ông mãnh được đặt ở đâu?

-Thường đặt dưới hương án bàn thờ đứng tổ tiên: Bàn thờ bà Cô, ông Mãnh thường đặt ở dưới gầm hương án của bàn thờ tổ tiên.

-Không thể đặt bàn thờ bà cô, ông mãnh ngang hàng với bàn thờ tổ tiên: Như trên đã trình bày, bà Cô ông Mãnh vì tuổi nhỏ, phải thờ ở dưới thấp không thể thờ ngang với bàn thờ tổ tiên được.

Đặt gì trên bàn thờ bà cô, ông mãnh

  • Có thể có hoặc không bài vị bàn thờ: Bàn thờ bà Cô, ông Mãnh đơn sơ giản dị lắm, chỉ có một chiếc bệ trên có đặt bài vị, nhiều khi không có cả bài vị nữa.
  • Có bình hương, ly rượu, đĩa trầu cau, tách nước: Trên bàn thờ bà cô ông mãng thường có một bình hương nhỏ, có vài ba chiếc đài đe đặt ly rượu, đĩa trầu cau, tách nước khi cúng, hoặc có hoặc không một cây đèn nhỏ.
  • Đèn dầu, đèn điện hoặc nến: Nếu không có cây đèn, khi cúng người nhà sẽ tháp một cáu nến hoặc một ngọn đèn đặt vào.

Bàn thờ bà cô ông mãnh cần chú ý để lắp đặt bàn thờ. Chọn các mẫu bàn thờ đẹp để thờ cúng phù hợp nhất. Tìm hiểu các sản phẩm bàn thờ, tủ thờ của chúng tôi để chọn bàn thờ phù hợp.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.