Վրձինների պարը` հարցազրույց նկարչի հետ

Ես հարցազրույց եմ ունեցել նկարչության ուսուցչուհի Էռնա Մկրտչյանի հետ։

  • Ինչպե՞ս սկսվեց ամեն ինչ, ինչպես էին ստացվում ձեր առաջին նկարները։

Դեռ մանկապարտեզում ես նկարում էի ինչպես բոլոր մանուկները։ Իմ մանկապարտեզի նկարները տպագրվում էին թերթերում։ Ես նկարում էի ամբողջ օրը, նույնիսկ գրքի ազատ էջերում։

  • Ի՞նչ կրթություն ունեք։

Սովորել եմ Հ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցում` նկարչական բաժնում։ Այնուհետ ընդունվել եմ Գյուրջյան Կիրառական Արվեստի Ինստիտուտը։ Դրա հետ միասին ընդունվել եմ աշխատանքի Մանկապատանեկան Ստեղծագործական Կենտրոնում` որպես “Պատանի նկարիչ” խմբակի խմբակավար ու մինչ օրս էլ աշխատում եմ։

  • Ո՞վ է ձեր սիրելի նկարիչը։

Կան շատ նկարիչներ, որոնց ես շատ եմ հավանում։ Հայ արվեստագետներից ինձ ավելի հոգեհարազատ է Մինաս Ավետիսյանը։

  • ՈՒ՞մ աշխատանքներն են ձեզ ոգեշնչում։

Ինձ ոգեշնչում են Մինաս Ավետիսյանի աշխատանքները, քանի որ դրանք ավելի հայկական են, օգտագործված են վառ գույներ։

  • Ինչքա՞ն ժամանակ եք հատկացնում նկարելուն։

Քանի որ 3 երեխայի մայր եմ, շատ ժամանակ չեմ կարողանում հատկացնել նկարելուն, բայց ժամանակ առ ժամանակ աշխատում եմ նկարել, քանի որ նկարիչների միության անդամ եմ։

— ՈՒնե՞ք արդյոք հոբբի։

Նկարչությունը օգնում է ինձ նաև ձեռքի աշխատանք կատարել, որոնք մեծ սիրով եմ անում։

  • Սիրում եք միայնակ նկարել, թե՞ ինչ-որ խմբում։

Սիրում եմ միայնակ նկարել` երաժտության ներքո, երբ ոչ ոք ինձ չի խանգարում։

  • Ի՞նչ դեր ունի այսօր նկարչությունը Արցախում։

Այսօր իհարկե նկարչության դերը ավելի ու ավելի է մեծանում Արցախում։Երբ ես սովորում էի, քաղաքում ընդամենը 7 հոգի էինք, իսկ այսօր ավելի քան 100 երեխա սիրում ու սովորում է նկարչությունը։

  • Ինչ խորհուրդ կտաք սկսնակ նկարիչներին։
Աշխատե’լ, աշխատե’լ, աշխատե’լ։

Ինչքան էլ մարդ օժտված լինի, աշխատասիրությունը ամենակարեվոր գործոնն է։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.