Կինոնկարահանում արցախցի թումոցիների և Ջիվան Ավետիսյանի կողմից

Հուլիսի տասներեքին Ստեփանակերտի ՛՛Թումո՛՛ ստեղծարար տեխնոլոգիաների ուսանողների կողմից սկսվել են ֆիլմերի հատուկ աշխատարանի նկարահանումները:

Նկարահանում

Ֆիլմի հերոսն Արմոնդ Թահմազյանն է, ով Արցախ տեղափոխվել է Պարսկաստանից:

Արմոնդը

Արմոնդը մասնագիտությամբ մետաղագործ է: Նա Ստեփանակերտում բացել է հուշանվերների խանութ և այն կոչել ՛՛Նռենի՛՛:

Նկարահանում

Ֆիլմի նկարահանման ընթացքից գոհ է նաև կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը: Նա բարձր է գնահատում ուսանողների պատրաստվածությունը և հատկապես ընդգծում օպերատոր Մերիի ու ֆիլմի լուսավորությունն ապահովող Արթուրի աշխատանքը:

Օպերատոր Մերին ու կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը
Մերին ու Էլենան
Նկարահանում
Արմոնդը
Մերին
Դասընթացի մասնակիցները
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.