Koşularda farkedilen ayak,ayakbileği vb. üzerine şikayetlerin temeli, yürüyüş bozukluklarından ve bundan dolayı yaşanan ilerleyen rahatsızlıklardır.

Ayak ve ayak bileğinin ROM’unu değer­lendirmek önemlidir. Dorsal fleksiyon yada plan­tar fleksiyonda herhangi bir kısıtlama, topuğun er­ken kalkmasına neden olan yürüyüş anomalisine neden olacaktır.Bu bozukları tespit edip düzelttikten sonra kişilere koşu programı hazırlanmalıdır.Aksi halde kişinin hem koşu performansı düşecek hemde olası sakatlanmalara davetiye çıkaracaktır.

Kas kuvveti eksikliği, kas imbalansı, ROM azlığı sakatlıklara neden olabilir ve iliotibial band sendromu, aşil tendiniti ve plantar fasitiye sebep olacak ekstra stresler görülebilir.

Ayakkabı ve zemin çok önemlidir.Ayakkabını şok absorbsiyonu iyiyse sakatlıktan koruyabilir.
Koşu sakatlıkları zincir halinde;
ayak, ayakbileği, aşil tendonu, diz, baldır, bacağın üst kısmı, kalça, kalça kemiği, kasık ve sırt bölgelerinde görülebilir.

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=qjCTYtVgBNI

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.