Strujanje

Žmurim i koračam; mimoiđem, zapnem, sudarim se sa.

Zatvorenih očiju vidim tamu zamenjenu strujama sa svetom oko.

Nema poda, nema klupe, neba, zgrade; ne postoji ulica ili kaldrma ručno s trudom postavljana; nema imena, nadimaka niti osobina. Nema ničega čime bi se opisivalo, ničega čime bi se uporedilo, kudilo.

Nema ničega, sem svega

neuobličenog

Ima struja, hladnih toplih brzih; magličavih ili oštrih na metar oko. Ima prostora, raznobojnog, pomešanog; spremnog nespremnog da se u njega uvuče. Ima promena; u meni ispred, u njemu pored, u svima oko, ali ne u čvoru sila. Ima nevidljivog i unutrašnje osetnog; ima ničeg do sada nesusretnutog

Slušaj sebe, motam nit po glavi, slušaj organe, primi tuđe podrhtaje i razumi kroz njih,

osećaj. oset. Ništa između. Ne veruješ li pomislićeš da boluješ od viška slika , veruješ li mu razumećeš dublje nego što bi moglo očima. Prepuštanje uz pažnju; smireni strah srećan jer ume.

Zažuri jer i ja sam ta struja

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.