Ариун Санаа. Ц
Ариун Санаа. Ц

Ариун Санаа. Ц

Бодлын бичвэр, сэтгэгдэл, тэмдэглэлүүд. Эгэл нэгэн блогер нөхөр бөлгөө.