Санаа’S NOTE

Номын тэмдэглэл, бодлын бичвэр, зарим гоё санагддаг хүмүүсийн ишлэлүүд гэх мэт ..

Санаа’S NOTE