ÇOCUKLAR İÇİN NİNJUTSU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ninjutsu savunma sanatı her yaşa hitap eden spor dallarından biridir. Çocuk yaşta başlayanlar, gençler, orta yaş ve hatta yaşlıların bile büyük zevk ile yaptığı aktivite olmuştur. Ninjutsunun değişik stilleri bulunduğundan çocuklara uygun olan dersler verilmektedir kurslarda.

Ankara ninjutsu kurslarında derslerin yaşlara uygun olarak hazırlanmış programlardan oluşmaktadır. Bu şekilde zorluk dereceleri farklıdır. Mesela çocuklar için dersler 7 ile 13 yaş grubu ve 14 ile 17 yaş grubuna göre iki farklı sınıflandırılma yapılmıştır. Böylece yaşına uygun dersler ile eğitim süreci basitleştirilmeye ve çocukların ilgisi kazandırılmaktadır. Çocuk yaşta başlamak ninjutsunun ne olduğunu, felsefesini, amacını gibi temel noktalar hakkında bilgi verilmektedir. Sonraki stiller için ön hazırlık olarak düşünülebilir.

Devamını okumak için tıklayın. ÇOCUKLAR İÇİN NİNJUTSU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ankara Rehberleri’s story.