ETLİK-KEÇİÖREN CİMNASTİK

Cimnastik küçük yaşlarda başlanması daha uygun olan bir spor dalıdır. Zira bu spor dalına göre kişinin fizyolojik olarak bu spor dalına karşı belli bir uygunluk sağlaması gerekmektedir. Diyelim ki oldukça ileri bir yaştasınız fakat bu spor dalını da yapmak istiyorsunuz o vakit kilonuz ve boyunuza göre belli bir orantıya sahip olmanız gerekmektedir. Yani, bu spor dalını yapmak isteyen hemen herkes yapacak diye bir kaide bulunmamaktadır.

Devamını okumak için tıklayın. ETLİK-KEÇİÖREN CİMNASTİK

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.