KİCK BOXUN TEKNİKLERİ İLE FORMUNUZUN ZİRVESİNE ÇIKIN

Savuma sanatları, bireyin kendisini tehlikelere karşı korumasına dayalı, fiziksel ve ruhsal süreçlerin aktif olarak çalışması ile gerçekleşen hareketler bütünüdür. Bu sanatlar, aynı zamanda dövüş ve spor olarak da kabul görmekte, hatta bu özellikleri daha ağır basmaktadır. Savunma ve dövüş sanatları, kendilerine özgü yöntemlerden oluşarak kendi karakterlerini yaratmış ve her biri kendi içinde ayrı teknikler altında toplanmıştır. Ancak Kick Box, özgünlüğünü iki farklı disiplinin birleşiminden (MuayThai ve Karate) elde ederek savunma sanatları arasında farklı bir yer edinmiştir.

Devamını okumak için tıklayın. KİCK BOXUN TEKNİKLERİ İLE FORMUNUZUN ZİRVESİNE ÇIKIN

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.