SALSA VE RİTM

Aslında ritm eğitimi ile salsanın temeline en yalın haline ineceksiniz. Başka türlü olması mümkün olmayan hareketleri ritm sayesinde kolayca yapacak ve dansınızı icra edeceksiniz. Salsa ritimle var olan bir danstır. Ritimi kaçırmamak için özel “tap” adı verilen bir adımı bile vardır. Ankara dans okullarında size ilk öğretilen ritm duygusu olacaktır. Ankara dans okullarında ritim eğitiminiz hiç sıkılmadan klasik yöntemlerin dışında olacaktır, eğlenerek öğreneceksiniz.

Devamını okumak için tıklayın. SALSA VE RİTM

Like what you read? Give Ankara Rehberleri a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.