21st century skills

De nieuwe Nederlandse economie drijft op vernieuwingskracht en aanpassingsvermogen. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken die in opdracht van de overheid zijn uitgevoerd, waaronder deze van de Boston Consultancy Group.

Belangrijkste conclusie: het nieuw Nederlands verdienmodel heeft van mensen nodig dat ze vernieuwingskracht ontwikkelen en inzetten voor innovaties. Van organisaties dat ze aanpassingsvermogen ontwikkelen om innovatief te kunnen blijven. En van de overheidsinstanties en de regels en wetten dat ze innovatief vermogen ondersteunen en stimuleren.

21e Eeuwse vaardigheden zijn vaardigheden die de werkende mens nodig hebt op de nieuwe arbeidsmarkt. Het zijn de competenties die voor vernieuwingskracht en veranderingsbereidheid zorgen. De basis van de ontwikkeling van deze vaardigheden liggen in het tonen van eigenaarschap voor je eigen leerloopbaan.

Eigenaarschap, vernieuwingskracht en veranderingsbereidheid (allemaal 21e eeuwse vaardigheden) beginnen bij zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Dit leren we te weinig op school en te weinig in organisaties. Eigenlijk gaan mensen hier pas over nadenken als ze in een reorganisatie, mobiliteitscentrum of in een burnout terecht komen. Hiervoor moeten we leren reflecteren, onze talenten ontdekken, kunnen onderscheiden en samenwerken, problemen en conflicten zelf op kunnen lossen, verantwoordelijkheid kunnen nemen, kortom onze 21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Zodat we ze kunnen inzetten voor doelen die groter zijn dan ons eigen gewin (maatschappelijke uitdagingen).

Het heeft zeker ook te maken met onderwijs en leren in bedrijven. Mensen die weten wat ze willen en waar ze goed in zijn (beter dan een ander) die willen zich nuttig maken, hun talenten inzetten voor het hoger doel. Hiervoor moeten ze de ruimte krijgen, vertrouwen krijgen en aanmoediging. Hiervoor zijn andere vormen van organisatie, leiderschap en leren nodig. De uniformiteit (gelijke monniken gelijke kappen) die we leren op school en in functieschalen, halen diversiteit en het koesteren van je eigen unieke toegevoegde waarde onderuit. Onafhankelijk verbonden werkt pas als je het koestert en faciliteert.

21e eeuwse vaardigheden ontwikkelen als mens en als organisatie is een prima startpunt. Vanuit die zelfredzame en ondernemende mentaliteit laten mensen zien waar ze waarde kunnen toevoegen aan de missie van het bedrijf. De tweede stap is om de missie de baas te laten zijn. Daaruit ontstaat een organisatie waar eigenaarschap en gelijkwaardigheid als vanzelfsprekend de basis is van samenwerken.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Anke Wiersma’s story.