Uzaktan Eğitim ve Yüksek Lisans

Geleceğin eğitim sistemi olan uzaktan eğitim ile yüksek lisans yapmak mümkün. Özellikle sektör de aktif olarak çalışan ve çalışırken yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci adayları için oldukça ideal olan bu sistem mekandan bağımsız olarak eğitim görmenize olanak sağlıyor. Ders materyallerine dilediğiniz teknoloji ortamından erişmenizi sağlayan bu sistem ile derslerinizi anlık olarak tüm cihazlardan izleyebilirsiniz. (Android,iOS tablet veya telefon)

Başvuru Süreci

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, — Uzaktan Eğitim programlarına ön başvuru tarihi 16–27 Ocak 2017 tarihleri arasındadır.

Ön başvurular tamamen internet ortamı üzerinden yapılmaktadır. Başvuru bilgisi http://uzem.cbu.edu.tr/ resmi web sayfasında belirtilen tarihler arasında aktifleştirilecektir.

Öğrenci Alımı Yapılacak Olan Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  • -Maliye
  • -Mühendislik Yönetimi
  • -Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Manisa Celal Bayar Üniversitesi — Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Uzaktan Eğitim — Maliye Tezsiz Yüksek Lisans

Uzaktan Eğitim — Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

Uzaktan Eğitim — Sağlık Hizmetlerinde İletişim Tezsiz Yüksek Lisans

Başvuru Koşulları

Öğrenci adaylarının lisans mezunu olmaları yeterli olup, ales ve yds şartı aranmaz.

Uzaktan Eğitim ile ilgili detaylı bilgi için http://www.anilalan.com/blog/nedir-bu-uzaktan-egitim/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Like what you read? Give Anıl Alan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.