Uzmanlar bu hisseleri önerdi

Haftaya satıcılı bir seyir ile başlayan piyasalar, FED’in faiz oranını 25 baz puan artırmasına rağmen hem beklentinin gerçekleşmiş olması hem de bundan sonraki sürecin verilere bağımlı ve kademeli olacağı algısı ile rahatladı ve yükseldi. Gelişmekte olan ülke kurlarında ise kısmen toparlanma yaşandı. Doların yurtiçinde ise 3,00 TL seviyesini görüp geri dönmesi, olumlu algılandı. Bu hafta ana gündem, FED faiz artışı sonrasında yurtiçinde Merkez Bankası’nın alacağı aksiyon ve açıklamalar olacaktır.

Haberin Detayı için Sayfamızı Ziyaret Edin-> http://www.anlikborsa.com/foto-galeri/2016da-hikayesi-olan-hisselere-yonelin

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.