Polecieć w kosmos.

Prawdopodobnie już niedługo mają być możliwe loty w kosmos dla przeciętnego Kowalskiego pisząc to, jednak nie mam na myśli jego stanu portfela, ale grupę docelową, która będzie mogła dostąpić tego zaszczytu. Już nie tylko astronauta poleci, ale szary człowiek też.Nie wiem czy oglądaliście film „Grawitacja”, w którym cała akcja filmu odbywa się w kosmosie. Ja po obejrzeniu tej ekranizacji jestem przerażona, jak i oczarowana kosmosem. Poleciałabym! Raz się żyję.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Anna Midas’s story.