Autism. Pojken som vaktade får.

Samhället är fullproppat med saker som inte har annat syfte än att producera pengar. Det är fullt med affischer, prylar, kläder, evenemang, program på TV, själva TV-apparaterna, och alla andra apparater. Det är så fullt så att några bra saker är nästan omöjligt att hitta, de är så få på grund av att de andra sakerna är så många, så att det ofta behövs en ansträngning — en riktigt bra vän som kan tipsa om den där filmen eller boken, en riktigt bra hemsida med tips, en engagerad och “ni ved vad jag menar” journalist som skriver den där artikeln i Kupé eller Turist, där man inte förväntade någonting men fick tankar som fastnat för livet, eller tips på en bok. På tal om böcker så även de. De hade min hundraprocentiga respekt och tillit i många år, de dyrkade jag som en egen gud, alla böcker. Men även många av dem har jag insett har som främsta syfte att bli sålda och producera pengar.

Det heliga med böckerna hade också försvunnit när jag insåg att de är lika många som människor och lika ointressanta som många. Att hitta en riktigt bra bok är som att hitta en riktigt intressant samtalspartner, när man inte vill säga ett enda ord för att det man hör är så fångande. Som ett barn som hör en vuxen läsa en riktigt spännande saga. Men hur ofta händer det? Resten av tiden är man den där babbliga tjejen, med ständigt dåliga samvete för att vara babblig. I en av sådana dåligtsamvetesstunder insåg jag att jag kanske pratar så mycket för att det den andra säger är kanske så ointressant?

Men tillbaka till ämnet. Apropå sällsynta bra saker såg jag precis på en dokumentär på SVT om Odette (fint namn va?), heter Diagnosen. Den handlade om en 20-årig tjej som fick en asperger diagnos när hon var 12 och kände aldrig igen sig i den, och när hon blev 18 överklagade hon och fick en ny utredning och diagnosen togs bort. Resonemang med psykologen, om vad som var de egentliga orsakerna till hennes avvikande beteende, och hur allting blev så fel, och allvaret i “felet” som skildras i dokumentären — allt detta var första gång jag hörde någon tala mitt i prick, angripa och beröra de egentliga problemen, sätta fingret på ett allvarligt samhällsproblem på ett sätt som inte en kritikerrosad journalist med avancerat lexikon lyckas göra i en välformulerad artikel. Och då menar jag att jag jobbar med det varje dag, på barnpsykiatri med neuropsykiatriska utredningar och diagnoser. Det Odette fick så fel på sina papper är min vardag. Alltså inte felet, men det att ungdomen får veta, och familjen får veta, och det är lättnad eller skam eller konflikt, utan anmärkning eller ett stort allvar. Och jag har undrat innan jag såg filmen hur många av barnen som får sina diagnoser hos oss med vår tidsbrist, externa bolag som får fyrtio tusen per utredning, våra läkare som inte hinner fördjupa sig, våra psykologer som helt enkelt inte finns, vår hast i allting och våra mängder, oproportionella till timmar per vecka, — ja jag har undrat hur många Odette-historier producerar vi. För oss ett till personnummer, några eller några hundra sidor i journal, snabba och ibland inte så genomtänkta journalanteckningar. Och för dem vi träffar är varje ord det tyngsta tänkbara, för att det handlar om det innersta och närmaste man kan komma, hur är jag som person? Hur är jag, är det något fel på mig, vad ser ni hos mig som jag inte ser,vad säger det om mig, kommer jag lyckas i livet ändå? Uppfattningen om sig själv är ju grunden till allting — hur jag kommunicerar med andra, vad jag vågar göra i livet, vem jag väljer att umgås med.

Och nu tillbaka till pojken som vaktade får.

Den historien hörde eller läste jag någonstans. Det var en pojke som var, vi säger, 13 år när han kom till Sverige från ett annat land. Man såg direkt mycket avvikande beteende hos honom. Han pratade nästan inte alls, han umgicks inte med andra barn, han var för sig själv och betedde sig annorlunda. Han fick ganska snabbt diagnosen autism och man undrade hur han inte hade fått det i sitt hemland.

I hemlandet bodde pojken och hans familj ute på landet. Barn gick inte i skolan där och det han gjorde hela dagarna var att han vaktade får. Det betydde att han gick efter fåren ute hela dagarna, alltid för sig själv. Han gjorde ett jobb som någon behövde göra och han gjorde det bra. Ingen tänkte att någonting var annorlunda med pojken för att han skötte sitt jobb och han hade sin plats i familjen och i samhället. Man kan spekulera med olika tankar och påståenden kring det här exemplet. Jag lämnar det åt läsaren.

Min fråga i exemplet Odette, och i pojkens historia är, är det fel på barnen eller på samhället?

Tidigare idag var jag på ett “allvarligt” möte, med högt uppsatta chefer och fackliga företrädare, där det diskuterades en “allvarlig” fråga om stora förändringar i ett av länets sjukhus. Mitt i mötet slog det mig att deltagare verkar vara en ytterst homogen grupp. De som pratade mest och var majoriteten av gruppen hade många gemensamma drag och liknande beteenderepertoar. De använde samma uttryck och hade ungefär samma ordförråd (ganska avancerat men mycket jämn i gruppen, ingen stack ut), det var viktigt för dem att framstå som kompetenta i sitt yrke samt engagerade och ansvarsfulla. De tyckte att det de själv eller den likasinnade sa var rätt och mycket viktigt och det var otänkbart för dem att deras sätt att se på hela problemet är möjligtvis diskuterbart. Generella upplevelsen är att de personerna gav intryck av att tro att de säger mycket kloka saker bara för att de använder ett fackspråk och pratar mycket. Min uppfattning är att om man granskade innehållet i deras påståenden då skulle det inte behöva vara så tungt.

Retorik verkar vara direkt statushöjande i det här samhället. Nu är det inget nytt jag säger och är välmedveten om det. Det har egentligen alltid varit så. Men jag har alltid trott att en bra retorik var bara en komplement till de övriga fantastiska förmågor hos en person som fick förtroende att bli chef eller president. Möjligen kan man jobba som talesperson med endast retorik som urvalsegenskap.

Men människor med verbal begåvning får högre position oberoende av hur deras andra kognitiva förmågor ligger till och det är direkt skrämmande. De får makt utan att det finns några fler begåvningar bakom vältalighet. Och det i sig är ett problem för att i och med makten pratar de inte bara på möten utan handlar också och påverkar andra människor och hela organisationer. Men det är inte min fråga. Frågan min är om det är rätt att tvinga stora grupper människor till att bli dömda som avvikande, sjuka, otillräckliga, onormala bara för att en mindre grupp av andra människor med annat beteende har tillskrivit sig rätten att ses som normen och utgångspunkten. Att vara vältalig, socialt begåvad, utåtriktad, en nypa manipulativ, självgod person är bara Ett sätt att bete sig, inte per definition ett Rätt sätt att bete sig.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.