Za nami już trzy wydania wersji audio magazynu Outriders Brief, który powstaje we współpracy z Audioteką, twórcą aplikacji Lecton. Chciałam zatem podzielić się z Wami kilkoma szczegółami związanymi z kulisami prac nad takim wydaniem.

Pierwsze spotkanie odbyliśmy pod koniec listopada i decyzja o współpracy zapadła dość szybko. A sam start — dwa miesiące od decyzji do realizacji — pokazuje, że obu stronom zależy na tym eksperymencie. To jest też słowo klucz, żeby zrozumieć ten projekt. Z naszej strony nie mielibyśmy środków, żeby teraz tworzyć audycję, choć wielokrotnie zgłaszaliście prośby, żeby w takiej formie też publikować magazyn. …

fot. Marcin Suder

Wracaliśmy samochodem z Wrocławia po zakończeniu kolejnej edycji Festiwalu Wachlarz, którego tematem przewodnim była „Esencja”. Pełni jeszcze energii, zadowolenia, zmęczeni, ale szczęśliwi — jak to bywa chwilę po zakończonym festiwalu. Mijaliśmy różne miejscowości, na drodze raczej pusto, na zewnątrz upał. Zawsze mamy najwięcej pomysłów w te dni.

Rozmawiamy chwilę o temacie kolejnej edycji. Zastanawiamy się i nagle pada słowo „Wolność”.

Tak, było jasne, że właśnie wymyśliliśmy temat edycji 2019.

Wolność to słowo bardzo pojemne, dające wiele możliwości interpretacji. Rozumiemy ją jako możliwość działania, dokonywania wyborów, posługiwania się słowem, obrazem, dźwiękiem, wyrażania swoich poglądów, niezależność, swoboda — w podróży, sporcie…

Anna Górnicka

Outride.rs editor-in-chief

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store