Íslensku vefverðlaunin 2020

Stafræn réttarvörslugátt var tilnefnd í flokknum Vefkerfi ársins


Brot af verkefnum Kolibri 2020

Við hönnuðum og þróuðum í teymum

Dómsmálaráðuneytið — Stafræn réttarvörslugáttVilli, Embla, Frilli og Aron
Hin fjögur fræknu; Villi, Embla, Frilli og Aron


Hönnunarhugsun snýst um að víkka sjóndeildarhringinn og taka ákvarðanir byggðar á þörfum og væntingum notenda.


Hvað þýðir að stafræn lausn sé notendavæn? Mynd: ROBIN WORRALLMundu eftir markmiðunum!


Stærð hóps og fjölbreyttir þátttakendur


Anna Signý

UX Researcher + Service Designer @ Kolibri. Design Thinking and Digital Innovation enthusiast. Fan of hot sauce, online shopping and great coffee.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store