Image for post
Image for post

Vår kund Platzer är ett fastighetsbolag som framförallt är kända för att de är starka på kontor. Lite för starka tyckte de själva. Väldigt få som visste om att de också erbjöd lokaler för logistik. Dessutom på Hisingen, mitt i det som i logistikbranschen rankat som Sveriges bästa logistikområde 18 år i rad. Nu skulle det bli ändring på det.

Obebyggda tomter på het mark.
Platzer hade kommit över ett antal obebyggda tomter som låg ofattbart bra till. För ett logistikföretag som vill skaffa mer plats, eller etablera sig i det heta, snabbväxande Göteborg, rådde det ingen tvekan om att platserna var högintressanta. Mitt i smeten av de stora exportföretagen, industrierna och med ett hundratal meter till nordens största hamn. …


Image for post
Image for post

Söker man runt på ämnet ”företagsvision”, hamnar man i en störtflod av klichéer och tvärsäkra enda-sättet-perspektiv. Samtidigt visar forskningen att den absolut viktigaste informationen ett team behöver dela för att nå framgång, är just visionen. Ett företag som insett kraften i en stark vision är Platzer Fastigheter. För att hitta en ny, stark vision vände de sig till oss. Så här gick det till när vi hjälpte dem att ta fram den.

Varför har man en vision?
Tänk dig att du är en del av ett hockeylag. Det är matchdag. Precis innan ni ska ut på isen harklar sig tränaren. Alla tystnar. Tränaren lyfter huvudet och ser spelarna i ögonen. Men han säger ingenting om den spelidé som vi alla tror på. Ingenting om varför vår klubb finns. Ingenting om att vårt lag är bra för att vi jobbar hårt och hjälper varandra. Ingenting om vad vi tror på eller vart vi är på väg. …


Image for post
Image for post

Oktoberfesten var inte den enda intressanta händelsen i oktober. Under två dagar rad stod vi också som värdar när KOMM, Kommunikationsbyråernas branschförbund, var på Sverigeturné med spaningar och inspiration från Cannes Festival of Creativity.

Image for post
Image for post

Reklamens världsmästerskap.
Svensk kommunikation är lika hyllad som alltid. I internationella sammanhang står vi oss starkt. I Cannes Lions, som är världens största tävling för kommunikationsbranschen, hamnar vårt lilla land på en delad 10:e plats.

Förutom att festivalen betraktas som reklamens världsmästerskap är det också en kreativitetsfestival med ett 70-tal seminarier och workshops om dagen. De 11 000 besökarna som kommer till Cannes under 5 dagar i juni, utgörs inte bara av reklamfolk från världens alla hörn, utan till stor del också av marknadschefer och ledare för marknadsdrivna företag, som är på plats för att snappa upp den senaste forskningen, de nyaste trenderna, se vad de bästa i deras branscher gör och få en fingervisning om vartåt utvecklingen är på väg. …


Image for post
Image for post

Hur kan man maxa reklamens affärseffekt redan innan man tagit fram reklamen? Den frågan fick KOMM, kommunikationsbyråernas branschförbund, att initiera ”Effektprinciperna” — ett verktyg som hjälper marknadsavdelningar och byråer att skapa större affärsvärde med kommunikation. För alla som arbetar med att planera och skapa kampanjer är läsningen högintressant och sticker hål på många mytbubblor.

Få ledningen att lyssna och fatta.
En marknadsavdelning eller byrå som inte kan förklara för ledningen hur kommunikationen skapar affärsvärde, har inget bra utgångsläge. …


Image for post
Image for post

Det är dags nu. Midsommar har passerats och vi är mitt inne i den tid när ett års ackumulerad produktion av sommaridéer möter realiteten. Vad har vi för budget? Vad har vi för tidsramar? Vad har vi för förväntningar? Det är nu allting faller på plats.

I denna sista avgörandets stund, tänkte vi skicka med en tanke från forskningens värld, som kan vara ganska skön att få med sig till hängmattan. Tanken är att det inte är pengar som får världen att fungera, det är ärlighet.

En grupp beteendeforskare på University of Michigan har nämligen kommit fram till att folk är ärligare än man tror. …

About

Anna Troglin

Account manager at Linderoths

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store