Anne Østerud

Introduktion

Anne Østerud er en norsk/dansk filmklipper på 54 år. Hun er uddannet på Den Danske Filmskole i 1995 efter en længere periode med skift mellem flere uddannelser. Hun har arbejdet sammen med prominente instruktører som Thomas Vinterberg, Nicolas Winding Refn, Niels Arden Oplev, Bille August og Søren Kragh-Jacobsen. Hendes første produktion efter filmskolen bestod af den kendte danske film “Pusher” og efterfølgende de andre Pusher-film, hvilket har været et stærkt afsæt for hele hendes karriere. Hun har også været klipper på den danske film “Jagten”, der har været Oscar-nomineret, samt en meget lang række andre kendte film. Hun har samtidig vundet en del priser, både en Robert for årets klipper og Den europæiske filmpris for bedste redaktør. Hun har også været nomineret til Amanda Award for Best Editing.


Gymnasietiden

Ifølge Anne Østerud selv var hendes gymnasietid rimeligt sløret. Dog er der visse ting, som står klart i hendes hukommelse. For eksempel da hun kastede op på toilettet under en af de vilde gymnasiefester. Det giver os et indtryk af, at Anne Østerud har haft en sjov gymnasietid. Udover det var selveste Peter Jensen med til at få nogle ting frem i Anne Østerud, som hun ikke selv vidste, hun var god til. Han var hendes musiklærer, og hun husker tydeligt hans engagement, interesse og ambitioner for eleverne. Anne Østerud blev herudfra inspireret til at søge ind på musikkonservatoriet — dog uden held, men troen på sig selv har hun taget med sig videre i sit senere og nuværende arbejdsliv.


Udannelsesforløb

Anne Østerud fortalte os, at hun ikke helt kunne huske, hvordan det var på Risskov Gymnasium, lige ud over hendes musiktimer, som ændrede meget i hendes liv. Hun sagde, at det var i musiktimerne, det gik op for hende, hvad hun endelig ville med sit liv i fremtiden. Der var en bestemt lærer (PJ), som havde spillet en stor rolle i hendes identitetsdannelse, da han hjalp hende meget. Hun kan dog også huske, at hun knækkede sig på skolens toilet. Efter gymnasiet rejste hun til Paris. I Paris forberedte hun sig på at komme ind på musikkonservatoriet. Det gik desværre ikke efter planen, da hun ikke blev optaget. Anne Østerud var knust, og vidste ikke rigtigt, hvad hun ville. Hun gik derefter igennem 5 forskellige uddannelser i løbet af 8 år, men til sidst fandt hun det rette sted, som var at blive filmklipper.


Konkrete arbejdsopgaver

Anne Østerud er filmklipper. Som filmklipper har hun mange forskellige opgaver. Hun er med helt fra start i filmproduktionen. Hun kigger bla. på detaljer i manuskriptet og forbedrer det herefter om nødvendigt. Omkring to uger inde i processen, begynder hun at klippe. Som det sidste vælger hun musik, der passer til filmen. Hun arbejder i gennemsnit 90 timer ugenligt, alt afhængigt af hvilken film hun klipper. Desuden arbejder hun også i weekender. Hendes løn er meget afhængig af, hvilke film hun klipper. Mindre film giver også mindre i løn. Hendes bedst betalte film indtil nu er “Lykke-Per”. Filmen er ikke bedre betalt end andre forrige projekter, som Østerud har arbejdet på, men strækker sig over en længere periode og er alene af den grund bedre betalt.


Fordele og ulemper ved hendes arbejde

Anne Østerud er en dansk filmklipper, som b.la. har været med til at lave ‘Jagten’, der blev nomineret til en Oscar i kategorien for den bedste udenlandske film. Hendes arbejdsliv består som sagt af filmklipning, hvilket er et meget krævende job. Hun giver udtryk for, at hun elsker sit job langt mere end den gennemsnitlige dansker. En tydelig passioneret kærlighed for den filmiske verden gav hende mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk. Det må være et kæmpe privilegium for Anne Østerud at kunne engagere sig fuldt ud i et projekt, hun selv brænder for. En anden fordel ved at arbejde som filmklipper er, at der altid er et mål i sigte. Indenfor de fleste jobs møder man op og laver det samme hver dag uden noget tydeligt mål. Tilfredsstillelsen ved at nå ens mål giver hende motivation til at blive ved. Men som alt andet var vejen til filmklipning ikke en dans på roser. Som et muligt musikalsk geni, kom hun ikke igennem nåleøjet på konservatoriet, derefter brugte hun 8 år til at udforske og finde sig selv. Takket være et ikke-eksisterende uddannelsesloft fik hun muligheden for at kigge mod både nord og vest. Efter ikke at være dukket op på hendes naturvidenskabelige hovedstudie, valgte hun at prøve lykken på sit bi-studie film- og medievidenskab. Lykken lurede under overfladen, og ganske vist fandt hun sit hjem i filmverdenen til stor glæde for filmelskere verden over. Man kunne måske forestille sig, at livet og arbejdet som filmklipper er let, men det kræver utrolig meget koncentration. Anne Østerud beskriver selv at under klipningen skal hun fokuserer på de mindste detaljer, så det hele passer til filmen. Det kommer an på, hvor stort filmprojektet er, men dette betyder, at hendes arbejdsdage nogle gange kommer på de 90 timer om ugen. Dette betyder selvfølgelig også, at lønnen svinger alt efter størrelsen på filmprojektet.

Det har været rigtig interessant at få indsigt i Anne Østeruds forløb på Risskov Gymnasium, årene efter gymnasiet, samt hendes nuværende erhverv. Hendes gymnasielærer, Peter Jensen, åbnede hendes øjne op for, hvad hun kunne indenfor musik, hvilket fik hende til at tage chancen og søge en karriere i musikken. Denne drøm blev knust, da hun ikke blev optaget, og hun brugte mange år på at finde hoved og hale i, hvad hun ville. Østerruds historie giver os, gymnasieelever, indsigt i, at man på trods af fiaskoer, knuste drømme og stor karrieremæssig forvirring, stadig kan finde frem til et job, som er rigtigt for en. Derudover viste Anne Østerud os, hvordan et job som hendes fungerer, og hvordan hun arbejder. Hun virkede til at have fundet frem til det perfekte job for hende, som hun er både dygtig til, engageret i og glad for, hvilket er en stor inspiration for os, som er nuværende elever på Risskov Gymnasium.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade