Dromen moet je najagen!

Nieuwsgierigheid is het woord dat je omschrijft wanneer je voor een journalistieke opleiding wilt gaan. Enkele nieuwsgierigen zakten af naar de Arteveldehogeschool in Gent om eens te proeven van de opleiding zelf.

“ Moderne, uitgebreide en constant evoluerende opleiding.”

Jaron Sertin (17) loopt geïnteresseerd rond op de vierde verdieping van campus Kantienberg. Hij merkt al snel enkele dingen op. Maar waarom moeite doen om naar Gent te komen, juist op deze campus? Moderne architectuur blijkt toch zijn vruchten af te werpen.

“Gent trekt aan!”

Show your support

Clapping shows how much you appreciated annelies.vaneechoutte’s story.