2 Ay Sonunda Sahnelerdeyim!

Son yazımın üzerinden 2 ay geçmiş…

Bu süreçte kandırıldığımı öğrendim üstelik fena bir şekilde… 12. haftada bitmiyormuş sıkıntılar sadece biraz daha kısa gelmesi için bana bu şekilde söylemişler:)

Kısa gelmedi,henüz tam olarak bitmedi ama ölmedim hala buradayım. Günden güne büyüyen organlarım, darlanan midem, kesinlikle hiç keyif vermeyen ağız tadım ile yaşlı, huysuz ve meymenetsiz bir ihtiyar gibiyim.

Şükür sebebim yine de çok… Fındıkçık çok şükür sağlıklı, üstelik %51 ihtimalle kız olacak. Bugün tam 15. haftasına girdi. (Tam 10 hafta geçti ben öğreneli sanırım en kolayı bu haftaydı:))

Çokça anlatacak hikaye birikti ancak doğru mecra olduğundan şüpheliyim medium’un :)

Like what you read? Give Eyvah Büyüdüm a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.