Gel Sen Ne Çektiğimi Bir de Bana Sor…

Pek keyifli geçmeyen günlerin bitmesine sadece 6 hafta kaldı!

6 hafta 42 gün ediyor :( 42 sabah — 42 öğlen ve 42 gece!

“Geçer” dediğim herkesten özür dilerim! Keşke gerçekten o kadar kolay geçseydi. İnsan ne çok özlüyor özgürce harcadığı saatleri ve hareketleri.

Allah’a havale ederek yaşamaya çalışıyorum ama aynı zamanda da çok korkuyorum. Duyduğum hikayeler her geçen gün biraz daha ürkütücü oluyor. Malum anne oluyorsun ya da olamıyorsun her ikisinin de zihni karıncalandıran yönü bir hayli çok…

Endişelerden arınabilirsem keyifli kısmına geçebilirim…

Yapabilirim!

Like what you read? Give Eyvah Büyüdüm a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.