Even voorstellen!
sebastian oldenzeel
721

Hee, ik blijk ook vriendelijk, nieuwsgierig en creatief te zijn! Alleen heb ik ook humor. Volgens de VIA. Ergo, ik vind het stuk en ook je filmpje ontwapenend. Een interessante keuze om je eigen verhaal zo te verweven met je missie. Zo expliciet als jij dat doet. Ergens heb ik het gevoel: nou, hup naar de inhoud, maar uiteindelijk geloof ik zeker dat je door je ontwapenendheid meer in beweging krijgt.

Leuk dat je mijn ogen hebt geopend voor meer mogelijkheden in educatie. Dat ik niet alleen maar denk: pubers, ieuw! Brand je vingers daar toch niet aan. Jij, en Project Runway Junior. Ik raad ten zeerste aan, als je het even niet meer ziet zitten met de jeugd of je project, om mutsen te haken met op de achtergrond de extreem getalenteerde, gemotiveerde en hartverwarmende tieners in Project Runway Junior en het fabuleuze mentorschap wat ze krijgen in de show.

Succes!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.