Silmaringi tagamail
Silmakirjanik
1

Aitäh Sulle, Joonas! Olen alati mõelnud, et kes see küll jaksab nii pikalt, põhjalikult ja regulaarselt vanasse heasse Ei loe, ei näe-sse postitada, täiesti vabatahtlikult. Nüüd saab viimaks teo näoga kokku viia. Mõte iseseisvast saidist on megahea (ja mingi analoog on endalgi peas aastaid veerenud), niiet kui millegagi oleks abi vaja, siis minu käpp on püsti ;)

Like what you read? Give annibrit a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.