Енціклопедії

— Я тобі казала, що я не буду вмешуваться. Ты вибрала того хлопця, так ото і живи з ним , я не буду вмешуваться! Але, він тобі не пара. Він не культурний!

— Так мамо, тиж з ним 3 хвилини розмовляла!

— Так і шо шо три хвилини, коли він не культурний! Але я не буду вмешуваться. Але! Але, де твоя тепер тяга до знань, де твоя мотивація?! Де, де твої енциклопедії?? Ты купила энциклопедії?! Ти говорила хочу вивчати француську, я тоби купила француську. І шо скільки ти слів знаешь, скільки? А він — турок! Він непутящий. Ось мені бабуся говорила. Це спочатку любов, а потим звичка, розумиешь Зви-ч-ка! У тебе до нього. Я через тебе все життя перечеркнула (срывается в слезы) Все. Але! Але я я не буду вмiшуваться! Ось що с тобой буде через 10 рокiв, коли ти одинока останешься с дитями, одна, а мене вже не буде!

-Так мамо в менеж пока немає дітей, я поки не планірую!

-Я, я тоби кажу, через 20ть років ты будешь одинока, томущо він не путящий, турок!

Рыдают уже вдвоем, вспоминают какого-то Вадика, хороший парень, тебе бы понравился.Сосед по купе тоскливо смотрит сначала в окно потом на маму, на дочку, стягивает кроссовки, залазит на вторую полку, накрывает ухо подушкой. Нема сил.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.