ເປີດຄວາມລັບການທ້ອນເງິນໃນໄວໜຸ່ມບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ພາກທີ I ( ສ້າງແນວຄິດ )

ເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຕອນຄາວຍັງນ້ອຍຜູ້ໃຫຍ່ມັກຈະເວົ້າວ່າ ທ້ອນເງິນແຕ່ຕອນນີ້ໃຫຍ່ມາຈັງລວຍໆ ແຕ່ເລີ່ມໃຫຍ່ຂຶ້ນໃຫຍ່ຂຶ້ນກັບກົງກັນຂ້າມຄິດວ່າເປັນເລື່ອງເພີ້ຟັນໄປໃຜຈະເຮັດໄດ້ (ແມ່ນບໍ່)

ເຊິ່ງໃນ blog ນີ້ຈະມາສ້າງຝັນໃຫ້ເໜືອຝັນເຊິງເປັນປະສົບການຂອງຜູ້ຂຽນເອງ

#ເປັນຍັງເຮົາເຮັດບໍ່ມັນ ມັນຈະເປັນໄປໄດ້ແນວໃດ ?

ເລີມຈາກຕອນຍັງນ້ອຍເລີຍຕອນທີ່ເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກການໃຊ້ເງິນເຮົາມັກຈະໄດ້ເປັນຂອງຂວັນຕ່າງໆນາໆກະວ່າກັນໄປເຮົາກະຈະເອົາໃຫ້ແມ່ເກັບໄວ້ໃຊ້ ປະເດັນກະຄື ຕອນນີ້ເຮົາກໍຈະບໍ່ເຫັນໂຕເລກຂອງເງິນກະເລີຍບໍ່ຄ່ອຍຈະສົນໃຈການທ້ອນ ຕໍ່ໄປຈົນເຖິງຕອນຂຶ້ນປະຖົມເລີ່ມຕ້ອງຮູ້ຈັກການໃຊ້ເງິນເປັນຄັ້ງແລກ

  • ປະສົບການຂອງເຈົ້າເປັນແນວໃດ ??

ການໃຊ້ເງິນຄັ້ງແລກດ້ວຍໂຕເອງກໍຄືເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກມັນເຮົາຮູ້ພຽງແຕ່ຢາກກິນເຂົ້າໜົມກໍຕ້ອງເອົາເງິນມາຈ່າຍຄ່າເຂົ້າໜົມນັ້ນ (ນັ້ນຄືຄວາມຢາກໄດ້)

“ຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າ ຢາກໄດ້ ແລ້ວ ຕ້ອງຮູ້ຈັກທ້ອນ”

  • ໂທະລະສັບໜ່ວຍແລກ

ກໍປະມານປີ 2009 (ປະມານ ປ5 )ຍ້ອນເປັນເດັກນ້ອຍກະຄືກັບເດັກນ້ອຍປະຈຸບັນທີ່ຢາກໄດ້ Iphone ຍ້ອນຄວາມນ້ອຍໃຈພໍ່ແມ່ບໍ່ຊື້ໃຫ້ຂໍແນວໃດ໋ກໍບໍ່ໄດ້ຂ້ອຍເລີຍມີສ້າງແຜນ “ເຮັດແນວໃດ໋ໃຫ້ໄດ້ເງິນ” ກໍຄືໄດ້ຕົກລົງກັບແມ່ວ່າຈະເຮັດວຽກເຮືອນແທນບາງຢ່າງແລກເງິນທ້ອນໄປເລັກໆນ້ອຍໆເລື້ອຍໆຂໍ້ດີຂອງການເປັນເດັກນ້ອຍກໍຄືເງິນເຮັດວຽກກັບເງິນກິນຈະແຍກກັນ (:p) ທ້ອນໄດ້ປະມານ 1.xxx.xxxກີບ ບໍ່ຮູ້ໂຕຈົນໄດ້ໂທລະສັບໜ່ວຍແລກແຖມເງິນທ້ອນກໍຍັງຢູ່.

  • ເປີດບັນຊີ ATM ຄັ້ງແລກໃນຊີວິດ

ເມື່ອແມ່ຄິດວ່າເງິນຈຳນວນນີ້ເດັກນ້ອຍປ.5ຈະເກັບໄວ້ໄດ້ແນວໃດສອນມັນໃຊ້ບັດ ATM ໄປເລີຍ ATM ຈະເປັນໂຕເກັບເງິນສຳລັບເດັກນ້ອຍຢ່າງດີເພາະຖ້າພໍ່ແມ່ບໍ່ພາໄປກະຖອນເງິນບໍ່ໄດ້ ຫຼື ຖ້າເຈົ້າຂອງເປັນຜູ້ໃຫຍ່ກໍຈະມີເວລາໃນການຕັດສິນໃຈກ່ອນຈະຖອນມາຊື້ເຄື່ອງ

# ເວລາ

http://theconfidentmom.com/06/family-manager/give-yourself-time-money-raise/

ຈົນເຖິງ 2011 ( ປະມານ ມ2 ) ຂ້ອຍທ້ອນເງິນມາໄດ້ 3ປີແລ້ວຂ້ອຍມີເງິນຢູ່ 5.xxx.xxxກີບການທ້ອນແບບນີ້ກໍຄືໃຊ້ເວລາ ຕອນນີ້ຈະຂ້ອນຂ້າງສັບສົນໃນໄວລຸ້ນການຊອກຮູ້ອອກນອກບ້ານໄປຫຼິນໄປທ່ຽວການໃຊ້ເງິນຈະຫຼາຍຂຶ້ນ

  • ໃນຊ່ວງຫຼິ້ນ

ບອກຕົງໆວ່າຂ້ອຍຈະໄດ້ເງິນໃນລະບົບເງິນເດືອນຕັ້ງແຕ່ ປ5 ໃນຊ່ວງໄດ້ບັດ ATM ແຕ່ບໍ່ຂໍບອກຈຳນວນເງິນຮູ້ແຕ່ວ່າຈະພໍດີສະເພາະກັບເງິນກິນເຂົ້າ, ເຂົ້າໜົມ, ເປັບຊີ້ ຕ່າງໆບໍ່ອີ່ຫຼີກໍຈະບໍ່ຂໍເງິນຕື່ມຂ້ອຍກໍງົງວ່າຂ້ອຍເອົາເງິນແຕ່ໃສໄປຫຼິ້ນ WTF ຄິດງ່າຍໆກໍຄືຂ້ອຍຈະໄດ້ເຫັນໂຕເລກເງິນໃນມື້ເສົາທິດແຖມເງິນເຫຼືອກິນແຕ່ລະມື້ເລື່ອງນິຈະສັງເກດເຖິງນິໃສຄົນລາວໂດຍກົງວ່າບໍ່ມັກສົນໃຈໂຕເລກເງິນຈຳນວນເລັກໜ້ອຍເຊິ່ງສຳລັບຕ່າງປະເທດບໍ່ເປັນແນວນັ້ນແລ້ວຖ້າຄິດຫຼິ້ນເງິນຈຳນວນໜ້ອຍມາລວມກັນກໍຈະເປັນເງິນຈຳນວນຫຼາຍແລ້ວໃຊ້ໃບນ້ອຍແທນໃບໃຫຍ່ກໍເປັນກົນລະຍຸດໜຶ່ງສ່ວນໃບໃຫຍ່ກໍມາໃຊ້ຫຼືທ້ອນກະວ່າກັນໄປ

  • ຄຸມໃຈແລະປະຕິເສດໃຫ້ເປັນ
http://www.keepcalmandtravel.com/how-i-saved-16-000-for-my-trip-in-less-than-5-months/

ໝາຍເຖິງວ່າຮູ້ໂຕວ່າມີເງິນກໍເກັບສົ້ມໄວ້ກິນຫວານກ່ອນ. ຕອນ iphone5 ອອກມາໃໝ່ໆຂ້ອຍມີເງິນພໍທີ່ຈະຊື້ແບບສະບາຍແຕ່ຂ້ອຍເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຊ້ຄິດຫຼິ້ນໆວ່າເງິນທ້ອນມາແຕ່ ປ5 ຄົງຈະບໍ່ຢາກໃຫ້ມັນໝົດໃນພິບຕາດຽວແນ່ນອນ.

# ລອງ ( ປະຕິເສດ )

https://www.dilate.com.au/blog/hire-professional-graphic-design-team/

ຂ້ອຍໄດ້ລອງສິ່ງທີ່ອັດອັ້ນຕັນໃຈສຳລັບໄວລຸ້ນທີ່ສຸດກະຄືໝູ່ຊວນໄປຫຼິ້ນກະບໍ່ໄປ 555 ແປກໃຈຫຼາຍບໍ່ພໍ 3–4 ເດືອນຂ້ອຍມີເງິນ 15.000ບາດ ກະຄືເຮັດນັ້ນນີ້ໄປນຳຈຶ່ງໄດ້ຂະໜາດນີ້ ( ໃນຊ່ວງ ມ.4 ຈຳນວນເງິນທ້ອນຂໍບໍ່ເປີດເຜີຍ ) ແຕ່ບຊ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ໄປເລີຍບາງຄັ້ງກະຕ້ອງມີການຜ່ອນຄາຍກັນແນ່ຈຶ່ງຂະດີ

# ເງິນມີກະຕ້ອງໃຊ້ ສ້າງຄວາມສຸກເລັກໆນ້ອຍໆ

ສ່ວນໂຕຂ້ອຍຈະບໍ່ແມ່ນຄົນຂີ້ຖີ່ມັນກະຕ້ອງມີແຫຼະຍາມລ້ຽງໝູ່ກິນເຂົ້າໄປຫຼິ້ນຊື້ເກມ 80–90$ ກະເຮັດແລ້ວຢ່າທ້ອນຈົນບໍ່ຫາຄວາມສຸກເພື່ອໂຕເອງຄວາມໂລບບໍ່ເປັນຜົນດີເລີຍ

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າບໍ່ໄປຫຼິ້ນເລີຍກະຈະມັກຄິດວ່າ “ໂອຍດົນໆເທື່ອເອົາໃຫ້ຄຸ້ມ”

# ການຝາກເງິນກິນດອກເບ້ຍທາງທະນາຄານ

http://missmillmag.com/savings/4-ways-save-money-low-income/

ເປັນທາງເລືອກຂອງຄົນທີ່ຄຸມໃຈບໍ່ໄດ້ເຊິ່ງຮູ້ວ່າໂຕເອງຈະບໍ່ໃຊ້ເງິນຈຳນວນນີ້ແນ່ນອນຝາກປະຈຳກະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເຊິ່ງຂ້ອຍໃຊ້ລະບົບນີ້ຊ່ວງມ.5 ( ຈຳນວນເງິນທ້ອນຂໍບໍ່ເປີດເຜີຍ ) ການຄວບຄຸມເງິນຈຳນວນຫຼາຍເປັນເລື່ອງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຈະບໍ່ດີເລີຍສຳລັບໄວໜຸ່ມຈ້ອຍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ລະບົບທະນາຄານໄປກ່ອນດີກວ່າເພາະຈະເປັນການທ້ອນທີ່ມີຄວາມເປັນໄປດ້ວຍຄວາມຄ່ອງໂຕສູງເຮົາກະພຽງແຕ່ທ້ອນແບບເກົ່າໄປເລື້ອຍໆເມື່ອໄດ້ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງກໍຝາກຕື່ມອີກເມື່ອເງິນບໍ່ຢູ່ໃນມືກໍຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເຊິງເປັນວິທີທ້ອນເງິນແບບພື້ນຖານເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມມາດໃຊ້ເງິນໄດ້ຈຳນວນເງິນທີ່ກຳລັງທ້ອນຈະຫຼາຍຂຶ້ນເພາະມີດອກເບ້ຍເປັນໂຕຍົກເງິນຂຶ້ນຕື່ມອີກ. ດອກເບ້ຍທະນາຄານຈະບໍ່ຄົງທີ່ຈະຂຶ້ນລົງຕາມສະພາບເສດຖະກິດຄ່າເງິນຕ່າງໆນາໆ ຄວາມສຶກສາກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະຝາກໃນໄລຍະເວລາດົນປານໃດ.

ຕົວຢ່າງ:

ຄິດຫຼິ້ນໆວ່າສະໄໝ 2015 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢູ່ 2ປີ ໄດ້ປີລະ 11%

“ ຈຳນວນເງິນທັງໝົດ × 11(%) ÷ 100 = ດອກເບ້ຍ × 2 “

ປີ 2017 ດອກເບ້ຍເງິນຝາກຫຼຸດລົງ 3ປີ / 6.54% ເທົ່ານັ້ນ (ຄິດໄລ່ແບບດຽວກັນ)

ຮອດ ມ.6, ມ7 ໃຊ້ສູດນີ້ໄປເລື້ອຍໆ. ຄິດງ່າຍໆ ປ5 ຂ້ອຍມີເງິນຢູ່ 1.xxx.xxxກີບ 3ປີຕໍ່ມາ ຂ້ອຍມີເງິນ 5.xxx.xxxກີບ ຕະຫຼອດ 9–10 ປີຖ້າຕັ້ງທ້ອນແບບນີ້ເງິນຈະມີເທົ່າໃດ ແຕ່ເມື່ອຂຶ້ນມ.ຊແລ້ວສູດແບບນີ້ຈະໃຊ້ຍາກກວ່າເກົ່າ.

ສະຫຼຸບ ( ພາກທີ I )

ເຮົາໄດ້ສະເໝີໃນໃນຊ່ວງແລກຈະສະເໜີຄວາມເປັນຈິງເຊິ່ງເຮົາບໍ່ໄດ້ບອກເລີຍວ່າໃຜໄດ້ເງິນຫຼາຍເງິນໜ້ອຍໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ໃດກໍສາມາດໃຊ້ສູດນີ້ໄດ້ບໍ່ຕ້ອງຫາຂໍ້ອ້າງເລີຍ 555 ຂ້ອຍເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເງິນທໍ່ເດັກທຳມະດາເຊິ່ງໜ້ອຍກວ່າໝູ່ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ແຕ່ລະມື້ດ້ວຍຊ້ຳແຕ່ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ນີ້ຄືການເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ຂ້ອຍຢາກບອກໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈຢາກທ້ອນເງິນໄດ້ລອງສ້າງ ແຜນຂອງໂຕເອງ ບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອຂ້ອຍ 100% ກໍໄດ້ແຕ່ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນລອງທ້ອນເງິນມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກພຽງແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ສູດໂຕເອງຢ່າງເຄັ່ງຄັດເທົ່ານັ້ນ

ຂຽນໂດຍ Anoudeth vongsouvan

ພາກທີ່ II ວິທີການທ້ອນເງິນ ( blog ຕໍ່ໄປ )

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.