Jose Fernandez
Jose Fernandez

Jose Fernandez

Inquieto, curioso, hiperactivo e impaciente. O sea, insoportable.