Українська вища освіта — мертва. Тримайтесь від неї подалі.
Dmytro Semenov
703104

Стаття — купа емоцій замішаних з лише власним досвідом (трішечки досвідом друзів) — не може вважатися хоч якоюсь більш-менш аналітичною. Більшість “професій”, що тут рекламуються — абсолютно не потрібні в суспільстві люди, типу “коачів”, що навчають говорити “правильним голосом”.

Щодо прикладів: ви коли небудь працювали з бухгалтером, без освіти, лише з 3 місячними курсами? Не раджу. Ніколи і нікому.

Основний посил статті дуже вірний, освіту потрібно реформувати, але якщо хочете написати справді гарну статтю — зробіть дослідження, з нормальною вибіркою.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.