Onko sukupuolineutraali koulu osa massojen tyhmennyspolitiikkaa?

Esimerkkejä erilaisista sukupuolista

Vuoden 2017 alusta lähtien Suomen kouluissa ei tulisi enää puhua tytöistä tai pojista, ja tätä pakollista pedagogien työtä vaikeuttavaa asiaa perustellaan pelkästään tasa-arvon lisääntymisellä sitten joskus tulevaisuudessa. Itsessään tasa-arvoon pyrkivä yhteiskunta on tietenkin itseisarvo, jota tulisi tavoitella, mutta onko sukupuolineutraalissa koulussa todellisuudessa kuitenkaan kyse siitä, vai jostakin ihan muusta?

Väitän, että sukupuolineutraalilla koululla ei todellakaan tavoitella tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, vaan se on vain yksi, varsinaisten valtaapitävien sukujen, keinoista heikentää massojen älyllistä suoriutumista, eli kyse on taas kerran perinteisestä tyhmennyspolitiikasta. Tällainen ajatus voi tuntua asiaan perehtymättömälle epäilemättä karulta, mutta jos on kiinnostunut tästä valtavan laajasta “valtioiden” kansalaisiaan kohtaan harjoittamasta tyhmennyspolitiikasta, suosittelen lukemaan kolmiosaisen Älykkyys-kirjani, joka selventää mistä tässä asiassa on oikeastaan kyse.

Sukupuolineutraalin koulun yhteiskunnallista tasa-arvoa lisääväksi mittariksi on valittu sukupuolien välinen palkkatasa-arvo, koska se on useimmille helppo esittää väärin, jolloin tyhmempikin osaa tehdä siitä vääriä johtopäätöksiä, minkä avulla massat saadaan tehokkaasti kiihotettua omien etujen heikennystoimiin.

Avataanpa hieman kyseistä väitettä, jossa naisen euro on Suomessa muka vähemmän kuin miehen. Ensinnäkin tuleeko sinulle mieleen yhtäkään sellaista ammattia, jossa samasta ja samanmääräisestä työstä maksettaisiin eri tavalla sukupuolen mukaan? Sellaisia ammatteja toki on, mutta ne ovat niin pienessä marginaalissa, että niillä ei varsinaisesti ole mitään vaikutusta tilastoihin, minkä lisäksi niiden palkkaus perustuu yleensä markkinatalouden sääntöihin, kuten siihen, että mitä enemmän työntekijä tienaa omistajilleen rahaa, sitä enemmän hän itse tienaa, mikä on tietenkin erittäin reilu ja tasa-arvoinen menetelmä palkkauksessa. Tällaisia palkkaukseltaan tasa-arvoisia “sukupuolisyrjiviä” ammatteja voi olla vaikkapa pornonäyttelijä, jossa naisnäyttelijälle maksetaan enemmän kuin miehelle, tai vaikkapa ammattilaisjalkapalloilija, jossa naiset tienaavat pääsääntöisesti vähemmän kuin miehet. Eli varsinaisia sukupuolisyrjiviä laajoja ammattialoja ei edes ole Suomessa olemassa, vaan samasta työstä maksetaan sukupuolesta riippumatta saman verran jo nyt.

Kuitenkin se mitä on olemassa, on sukupuolien kesken segmentoituneita ammattialoja, ja näiden alojen välisiä keskimääräisiä palkkaeroja. Eli toisin sanoen rakennustyöntekijät eivät tienaa keskimäärin vaikkapa saman verran kuin sairaanhoitajat, mutta mikäli haluttaisiin poistaa pelkästään nämä eri alojen väliset palkkaerot, voitaisiin se tehdä hyvin yksinkertaisesti vaikkapa ammattiliittojen ja verotuksen avulla, eli siihen ei siis tarvita lainkaan lasten sukupuolineutraalia kasvatusta. Mutta koska varsinainen lopullinen tavoite ei todellisuudessa ole eri ammattialojen palkkaerojen kavennus, vaan pitkän tähtäimen ihmispotentiaalin heikennys, on uudet sukupolvet, etenkin älykkyyden kehityksen kannalta vieläkin liian suotuisissa maissa kuten Suomessa, alistettava vielä yhdelle älykkyyttä tilastollisesti selvästi laskevalle poliittiselle päätökselle.

Itsessään tilanne, jossa jokaisella alalla toimisi vaikkapa kiintiöiden avulla väestön luonnollisen sukupuolijakauman suhteen mukaisesti miehiä ja naisia oikeassa suhteessa, ei siltikään poistaisi niin sanottua naisen “vähäisempää” euroa, sillä samoin kuten korkeaa keskipalkkaa, niin todellisuudessa miesten tilastollisesti parempaa tulotasoa selittää etenkin eniten tienaava kymmenys, jossa on määrällisesti paljon enemmän miehiä kuin naisia. Tämä taas selittyy osittain seksuaalidynamiikalla, eli sillä, että miehet ovat paljon motivoituneempia hakeutumaan korkeapalkkaisiin toimiin, tai ylipäätään luomaan itselleen suurta varallisuutta, koska se edesauttaa heitä kumppaninvalinnassa, toisin kuin naisilla. Toisekseen miesten yliedustus huippuviroissa saattaa selittyä myös sillä, että huippuälykkyys useimmissa älykkyyden lajeissa on monin verroin yleisempää miehillä kuin naisilla.

Miksi varsinaisesti merkityksettömällä tilastollisella palkkatasa-arvolla haetaan sitten nimenomaan sukupolien välistä “tasaamista”, eikä esimerkiksi muiden tilastollisten ryhmien, kuten vaikkapa maahanmuuttajien, tai jos tarkastelisimme vaikkapa Yhdysvaltoja, niin esimerkiksi mustien tai latinojen palkkatasa-arvoa suhteessa valkoiseen väestöön? Ratkaiseva syy tähän löytyy älykkyystutkimuksesta, ja siitä, että “rodulla” tai maahanmuuttajuudella ei ole samanlaisissa olosuhteissa älykkyyden kehitykseen läheskään niin suurta vaikutusta kuin biologisella sukupuolella. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että miesten ja naisten lahjakkuuspotentiaali eri älykkyyden lajien kesken, joita esitän olevan 28 erilaista, on tyypillisesti sukupuolijakautunutta, mikä johtaa vapaassa yhteiskunnassa siihen, että naiset ja miehet päätyvät keskimäärin omien lahjakkuuspotentiaalien mukaisiin töihin. Eli koska naiset ovat ryhmänä keskimäärin älykkäämpiä sellaisissa älykkyyden lajeissa kuten esimerkiksi kielellisessä älykkyydessä, tunneälyssä, esteettisessä- ja pedagogisessa älykkyydessä, ja miehet puolestaan loogisessa-, avaruudellisessa -, strukturaalisessa- ja strategisessa älykkyydessä, johtaa se eri sukupolilla omien mieltymysten mukaisiin ammatinvalintoihin. Sukupuolineutraalilla opetuksella halutaan siis vähentää ihmisten päätymistä heidän luonnollisesti vahvimpien älykkyyden lajien mukaisiin töihin, jotta ihmisten väestötasoinen keskimääräinen taito- ja älykkyystaso laskisi. Näin käy, koska tietyssä älykkyyden lajissa lahjakas kohoaa väistämättä korkeammalle tasolle kyseisessä älykkyyden lajissa, kuin ei-lahjakas, mikäli he harjoittelevat sitä saman verran.

Tasa-arvon käsite on pääsääntöisesti yhteiskunnallisen normalisoivan disinformaation avulla ihmisillä voimakkaasti vääristynyt. Nykyisen yhteiskunnan tarjoama tulevaisuuden tasa-arvon käsite ei siis ole sellainen, että jokainen voisi enää vapaasti pyrkiä omien taitojen mukaisiin tehtäviin, vaan sellainen, että ihmisten luontaisia lahjakkuuspotentiaaleja ignoroidaan tehokkasti jo lapsesta lähtien, jotta suurin osa ihmisistä päätyisi erilaisten poliittisten kiintiöiden mukaisesti, itselleen ei niin luontaisiin ammatteihin, jolloin eri älykkyyden lajien huippuja saadaan väestössä määrällisesti selvästi vähennettyä. Todellisuudessa tällaisen ainoastaan kehittyneimpiin maihin kohdistuvan tyhmennyspolitiikan voidaan hyvinkin epäillä olevan lähtöisin alunperin suurvalloista, sillä maat kuten Suomi tai Ruotsi voivat muutoin tuottaa liaaksi suurvaltojen taloudellista ylivaltaa haittaavia innovaatioita ja yrityksiä.

Mikäli haluat tietää tarkemmin miksi, ja etenkin millä tavoin, massojen tyhmennystä laajamittaisesti harjoitetaan, niin suosittelen lukemaan Älykkyys-kirjani.

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_1_7/165-5794315-8920145?url=search-alias%3Daps&field-keywords=%C3%A4lykkyys-kirja&sprefix=%C3%A4lykkyy%2Caps%2C349